*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  2

  Р Е Ш Е Н И Е

  № 60210

  гр. София, 07 октомври 2021 г.

  В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

  ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, Четвърто гражданско отделение, в открито съдебно заседание на тридесети септември през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: АЛБЕНА БОНЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: БОЯН ЦОНЕВ

  МАРИЯ ХРИСТОВА

  при участието на секретаря Райна Пенкова, като разгледа, докладваното от съдия Боян Цонев, гр. дело № 4110 по описа за 2020 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производство по чл. 290 от ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на ответника по делото „Енерго-про продажби“ АД срещу решение № 260559/21.09.2020 г., постановено по възз. гр. дело № 1344/2020 г. на Варненския окръжен съд. С обжалваното въззивно решение, като е потвърдено първоинстанционното решение № 46/28.02.2020 г. по гр. дело № 890/2019 г. на Девненския районен съд, е уважен, предявеният от Й. Я. П. срещу жалбоподателя, отрицателен установителен иск по чл. 124, ал. 1 от ГПК, като е признато за установено спрямо ответника-касатор, че ищецът не му дължи сумата 5 307.26 лв., представляваща начислена без правно основание стойност на електрическа енергия за периода 12.04.2017 г. - 11.04.2018 г. за обект с клиентски № ...... и абонатен №......., с адрес на потребление [населено място] дол, [улица], по фактура №......../30.04.2019 г.; в тежест на касатора са възложени разноските по делото.

  За да постанови обжалваното решение, въззивният съд е препратил по реда на чл. 272 от ГПК към мотивите на първоинстанционното решение, като в отговор на въззивната жалба и „за пълнота на изложението“ е посочил следното: Служебното начисляване на електроенергия като едностранна корекция на сметка за минал период по партидата на ищеца е извършено по реда и условията на обнародваните в ДВ, бр. 98/12.11.2013 г. ПИКЕЕ, в сила от 16.11.2013 г., изм. ДВ, бр. 15/14.05.2017 г., които правила имат правната характеристика на подзаконов нормативен акт към ЗЕ, който е задължителен за страните. Нормите на чл.чл 1-47 и чл.чл. 52-56 от ПИКЕЕ са отменени с решение № 1500/06.02.2017 г. по адм. д. № 2385/2016 г. на 5-чл. с-в на ВАС, обн. в ДВ, бр. 15/14.02.2017 г., и към момента на извършване на проверката на електромера на обекта на ищеца на 11.04.2018 г. не са част от действащото право. Нормите на чл.чл. 48-51 от ПИКЕЕ са отменени с решение № 2315/21.02.2018 г. по адм. д. № 3879/2017 г. на IV-то отд. ВАС, обн. в ДВ бр. 97/23.11.2018 г., следователно към момента на извършване на проверката на електромера са били част от действащото право. Окръжният съд е приел, че при това положение доставчикът би могъл да коригира ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  • Решение по чл. 290 ГПК
   *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
   След отмяната на ПИКЕЕ с решения на ВАС, при установено софтуерно въздействие върху средството за търговско измерване (СТИ), в резултат на което електрическата енергия е записана в неизведен на дисплея на електромера регистър, приложими ли са разпоредбите на чл. 183 ЗЗД и сл. относно отговорността на купувача за заплащането на…

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари