Решение №60209/04.01.2022 по дело №319/2021

Спорът е допуснат до касация с Определение №411/20.05.2021 по дело №319/2021

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Класификация

 • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
 • Колегия/Отделение: III-то отделение, Гражданска колегия
 • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос
Дали е достатъчно работникът или служителят да се е явил един път в предприятието и да е заявил готовност за започне работа и да му е отказано, за да се приеме, че е изпълнил задължение по чл.345 КТ във вр чл. 225, ал.3 КТ, или е необходимо за всеки отделен период, за който се претендира обезщетение, да се явява и/или да декларира готовност да започне работа?
Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в съдебно заседание на тридесети септември две хиляди двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЕМИЛ ТОМОВ

ЧЛЕНОВЕ:
ДРАГОМИР ДРАГНЕВ, ГЕНОВЕВА НИКОЛАЕВА

при участието на секретаря Д.Никова изслуша докладваното от съдията Емил Томов гр. дело № 319/2021 година.

Производството е по реда на чл. 290 ГПК.

История на спора

Разглежда се касационна жалба на на М. Г. Й. срещу решение №1121 от 15.10.2020г по в.гр.дело № 1703/2020г. на Варненски окръжен съд в частта , с която след отмяна на решение от 29.11.2019г по гр.д № 932/2018г на Районен съд-Девня по насрещна въззивна жалба на ответника „Товаро-разтоварна „ЕООД е отхвърлен иска на настоящия касатор за обезщетение в размер на 6699,26лв поради недопускане до работното място след постановено от съда възстановяване на работа , за периода 21.06.2017-13.08.2018г, предявен на основание чл. 225, ал. 3 КТ ,заедно с иска за мораторна лихва върху обезщетението за периода до завеждане на исковата молба на 14.08.2018г в размер на 301,24лв .

Претенцията в тази част е основана на факта,че след възстановяването му на работа поради незаконно уволнение с решение по гр.д №81/2016г на РС Девня ,на 04.07.2016г ищецът се явил на работното си място в указания от съда срок по чл.345 КТ, но ответникът не го допуснал до работа. От 04.07.2016г до 15.07.2016г ищецът бил във временна нетрудоспособност. На 18.07.2016г се явил лично и отново не бил допуснат до работа. Поради недопускането,ответникът вече е осъден на основание чл. 225, ал.3 КТ да заплати на ищеца обезщетение за времето от 18.07.2016г до 20.06.2017г с влязло в сила решение от 22.11.2017 г по гр.д № 490/2016г на РС Девня. Настоящата искова претенция, уважената от първостепенния съд ,е предявена за последващ период 21.06.2017-13.08.2018г, тъй като допускане до работа на възстановения работник до работното му място, не е настъпило по отношение на ищеца

Въззивният съд е ревизирал изводите на РС -Девня за основателност на иска като е изтъкнал ,че ищецът Й. не е установил с доказателства по ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

 • Определение №411/20.05.2021 по дело №319/2021 3
  Определение №411/20.05.2021 по дело №319/2021
  Дали е достатъчно работникът или служителят да се е явил един път в предприятието и да е заявил готовност за започне работа и да му е отказано, за да се приеме, че е изпълнил задължение по чл. 345 КТ във вр чл. 225, ал. 3 КТ, или е необходимо за…
 • Решение
  Решение № 73 от 17.07.2018 г. по гр. д. № 1357/2017 г.
  Относно приложението на чл. 225, ал. 3 КТ в случай на получаван от ищеца през периода на недопускането на работа доход не по друго трудово правоотношение.
 • Решение на ВКС
  Решение № 246 от 28.12.2018 г. по гр. д. № 4719/2017 г
  За задължението на съда да обсъди всички релевантни доказателства по делото и да прецени относимите обстоятелства при изграждане на своите фактически и правни изводи, както и за изискването съдът да формира вътрешното си убеждение, съобразявайки правилата на формалната логика, опита и научното знание. Достатъчно ли е работникът/служителят веднъж да посети…
 • Решение
  Решение № 518 от 08.07.2010 г. по гр. д. № 374/2009 г.
  Дали явяването в предприятието на възстановения на работа работник или служител по смисъла на разпоредбата на чл. 225, ал. 3 КТ трябва да е само еднократно и първоначално; необходимо ли е за всеки период, за който се претендира присъждане на обезщетение, работникът отново да се явява и да заявява желание…
 • Решение
  Решение № 298 от 28.04.2010 г. по гр. д. № 3972/2008 г.
  От кой момент тече срокът по чл. 345, ал. 1 КТ и длъжен ли е съдът да изпрати нарочно съобщение по посочената разпоредба на работника и служителя ? При липса на съобщение по чл. 345, ал. 1 КТ тече ли срок за явяване на работа от страна на работника или…
 • Решение ои чл. 290 ГПК
  Решение № 245/28.06.2010 г. по гр.д. № 1048/2009
  Еднократното отправено писмено изявление на работника или служителя до работодателя за желанието му да заеме длъжността, достатъчно ли е, за да се приеме, че той се е явил в предприятието и като не е бил допуснат да заеме работата на която е бил възстановен, работодателят и виновните длъжностни лица следва…
 • Решение
  Решение № 913 от 27.11.2009 г. по гр. д. № 4080/2008 г.
  Кога е налице незаконно недопускане на работа на възстановен по съдебен ред работник или служител? Необходимо ли е същият да се явява ежедневно в предприятието за започване на работа? Достатъчно ли е еднократното му явяване, за да заеме длъжността на която е възстановен и какви са проявните форми на недопускане…
 • Решение на общо събрание
  Тълкувателно решение № 1 / 2000 г. от 04.01.2001 г. по тълк. д. № 1/2000 г.
  По въпроси на въззивното производство по граждански дела съгласно ГПК /отм./
 • Решение на общо събрание
  Тълкувателно решение № 2/2013 от 26.06.2015 г. по тълк. д. № 2/2013 г.
  1. С кое действие принудителното изпълнение се насочва върху имущество на длъжника? Допустимо ли е налагането на запор или възбрана върху несеквестируема вещ? Кое изпълнително действие нарушава несеквестируемостта и трябва ли то да е предприето, за да упражни длъжникът правото си на жалба? До кой момент длъжникът може да упражни…
 • Решение на общо събрание
  Тълкувателно решение № 3/2016 от 22.04.2019 г. по гр. д. № 3/2016 г.
  1. Предявяването на иска като частичен и последвалото негово увеличаване по реда на чл. 214, ал. 1 ГПК има ли за последица спиране и прекъсване на погасителната давност по отношение на непредявената част от вземането? 2. Ползва ли се решение по уважен частичен иск със сила на пресъдено нещо относно…

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари