Разпореждане №60209/28.09.2021 по дело №


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

  № 60209

  гр. София, 28.09.2021 г.

  МАРИЯ ИВАНОВА – председател на Трето гражданско отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 606043 от 23.09.2021 г. констатира следното:

  Производството е по чл. 274, ал. 2 ГПК - II поток.

  Частна жалба вх. № 279997/27.07.2021 г. срещу определение № 261168/25.06.2021 г. по в. гр. д. № 1087/2020 г. на Окръжен съд - Пловдив, с което е оставена без уважение молбата по чл. 248 ГПК на ОУ „Георги Краславов“, гр. Първомай за изменение на постановеното по делото решение № 260454/26.03.2021 г. в частта за разноските, която не отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 274 и сл. ГПК, а именно:

  1/ подадена е в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК, съобразно разпоредбата на чл. 62, ал. 3 ГПК предвид дадените от съда указания – препис от обжалваното определение е връчен на жалбоподателя на 30.06.2021 г.;

  2/ отговаря на изискванията по чл. 275, ал. 2 ГПК, вр. чл. 260 ГПК;

  3/ приложено е пълномощно съгласно чл. 275, ал. 2 ГПК, вр. чл. 261, т. 2 ГПК – на л. 132 от гр. д. № 51/2019 г. на Районен съд - Първомай;

  4/ не е внесена държавна такса съгласно чл. 275, ал. 2 ГПК, във вр. с чл. 261, т. 4 ГПК и вр. с чл. 19 ТДТССГПК;

  5/ осъществена е процедурата по чл. 276, ал. 1 ГПК за връчване на преписи – постъпил е отговор (л. 63 и сл. от гр. д. № 2960/2021 г. на ВКС, III ГО), но не е приложено съобщението за връчване на препис от частната жалба за отговор на насрещната страна Т. А. Б..

  При извършената проверка се установи, че пред ВКС има висящо гр. д. № 2960/2021 г. на ВКС, III ГО, образувано по касационна жалба вх. № 274028/29.04.2021 г. срещу решение № 260454/26.03.2021 г. по в. гр. д. № 1087/2020 г. на Окръжен съд - Пловдив. Съгласно т. 13.2., вр. т. 8.4 от Правилата за образуването и случайното разпределение на делата във Върховния касационен съд, в случай че след като е образувано касационно производство постъпи касационна жалба срещу решение за поправка на очевидна фактическа грешка, за допълване или тълкуване, новопостъпилата касационна жалба подлежи на разглеждане по образуваното касационно дело. В цитираната т. 8.4, в първата ѝ част, е посочено, че когато е постъпила касационна жалба и една или повече частни жалби по същото дело, които са изпратени едновременно във ВКС, се образува едно касационно производство по касационната жалба и частни производства съобразно броя на ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари