Определение №60209/13.08.2021 по дело №5958/2015


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  - 3 -

  ОПРЕДЕЛЕНИЕ

  № 60209

  гр. София 13.08.2021 година.

  Върховният касационен съд, гражданска колегия, ІV-то отделение, в закрито заседание на 09.06.2021 (девети юни две хиляди двадесет и първа) година в състав:

  Председател: Зоя Атанасова

  Членове: Владимир Йорданов

  Димитър Димитров

  като разгледа докладваното от съдията Димитър Димитров, гражданско дело № 5958 по описа за 2015 година, за да се произнесе взе предвид следното:

  С молба вх. № 6688/01.09.2020 година А. К. А. е поискал, на основание чл. 247 от ГПК, да бъде извършена поправка на очевидна фактическа грешка, допусната в постановеното по делото определение № 314/11.09.2019 година. Освен това с молби вх. № 6687/01.09.2020 година и вх. № В-1107/01.09.2020 година същият е поискал, на основание чл. 247 от ГПК, да бъде извършена поправка на очевидна фактическа грешка, допусната в постановеното по делото определение № 228/17.08.2020 година, както и да бъде извършено тълкуване на същото по реда на чл. 251 от ГПК.

  Ответниците по тези молби В. К. Г., Х. Т. Г., М. Т. Г. и А. Т. Г. (в качеството им на законни наследници на починалата страна в производството Т. Х. Г.) са подали отговори на същите с вх. № 9983/18.12.2020 година и с вх. № 9984/18.12.2020 година, с който са изразили становище, че молбите са неоснователни и като такива трябва да бъдат оставени без уважение.

  Върховният касационен съд, гражданска колегия, ІV-то отделение, преценявайки данните по делото, намира следното:

  С постановеното по делото определение № 272/22.08.2017 година по реда на чл. 248 от ГПК е допълнено решение № 143/23.08.2016 година, постановено по гр. д. № 5958/2015 година по описа на ВКС, ГК, ІV г. о. в частта му за разноските като А. К. А. е осъден да заплати на Т. Х. Г. сумата от 8082.48 лева направени в производството пред всички инстанции съдебни и деловодни разноски. Това определение е поправено по реда на чл. 247 от ГПК с постановеното по делото определение № 314/11.09.2019 година, в смисъл, че в същото вместо „сумата от 8082.48 лева” трябва да се чете „сумата от 21 228.48 лева”. Същевременно с определението от 2019 година, определението от 2017 година е допълнено по реда на чл. 250 от ГПК, като Т. Х. Г. е осъден да заплати на А. К. А. сумата от 6 000.00 лева направени в производството пред касационната инстанция. С последващо определение № 228/17.08.2020 година е допусната поправка на очевидна фактическа грешка в постановеното по делото определение № 314/11.09.2019 година, при което като краен резултат В. К. Г., Х. Т. Г., М. Т. Г. и А. Т. Г. (в качеството им на законни наследници на починалата страна в производството Т. Х. Г.) са осъдени да заплатят на А. К. А. сумата 352.69 лева разноски по делото за трите съдебни инстанции.

  При постановяване на определение № 228/17.08.2020 година не се констатира допусната от съдебния състав грешка при определяне на направените от А. К. А. съдебни разноски за всяка една от инстанциите, като съдът е приел, че общата цена на предявените от него искове е 59 500.00 €, като уважената част е 500.00 €, така както е прието и в постановеното по делото определение № 272/22.08.2017 година. В последното е посочено, че направените от Т. Х. Г. разноски следва да бъдат отнесени към исковете с правно основание чл. 79, ал. 1 във връзка с чл. 281 от ЗЗД и чл. 79, ал. 1 във връзка с чл. 284, ал. 2 от ЗЗД, независимо че заедно с тях е разглеждан и иск с правно основание чл. 40 от ЗЗД за прогласяване по отношение на ищеца А. К. А. недействителността на договор за наем на недвижими имоти от 26.03.2008 година, сключен от Т. Хайк Г., в качеството му на пълномощник на наемодателя ищец въз основа на пълномощно рег. № 6061/04.10.2002 година на С. П.-нотариус с район на действие района на Районен съд Пловдив, вписан под № 328 в регистъра на Нотариалната камара и наемателя Х. Т. Г.. Ответник

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари