Определение №60209/13.07.2021 по дело №1581/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60209

  София, 13.07.2021 година

  Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и първи юни две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ИВАНОВА

  ЧЛЕНОВЕ: ЖИВА ДЕКОВА

  МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА

  като разгледа докладваното от съдия Декова гражданско дело № 1581 по описа на Върховния касационен съд за 2021 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл.303 и сл. ГПК.

  Образувано е по молба с вх. № 185771/01.03.2021 г. на Д. А. Д., чрез процесуален представител адв.В., за отмяна на влязло в сила въззивно решение от 22.02.2021г. по в.гр.д. № 3982/2020 г. на Софийски апелативен съд, с което е потвърдено решение от 12.08.2020г. по гр.д.№16059/2019г. на Софийски градски съд, с което е постановено връщане на детето Р. А. С., родено на 19.08.2015г. в [населено място], Република Италия, в държавата по обичайното му местопребиваване, по молбата на неговия баща Р. А. С., [дата на раждане] , гражданин на Република Италия, срещу Д. А. Д., [ЕГН], на основание чл.3 от Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца.

  В молбата за отмяна се сочи отменително основание по чл.303, ал.1, т.5 ГПК. Заявява,че ако бъде допуснато разглеждането на молбата за отмяна ще ангажира писмени доказателства, които счита за относими към соченото отменително основание по т.5.

  Ответникът по молбата Р. А. С., чрез процесуален представител адв.П., в писмен отговор оспорва молбата като недопустима, предвид изявления на процесуалния представител на Д. Д., че доброволно се е върнала в Италия със сина си Р., отразени в приложена към отговора жалба до съда в [населено място]. Оспорва представителната власт у другата страна за образуване на производството за отмяна на влязло в сила решение и се иска да се прилагат последиците от липсата на представителна власт, като с оглед на това позоваване иска да бъде назначена съдебно-графологична експертиза за изследва подписът на упълномощител в пълномощното на адв.З., а също и върху молба-становище от 08.02.2021г., дали е на Д. Д.. Претендира разноски.

  В молбата за отмяна е инкорпорирана молба за спиране на изпълнението на решението, чиято отмяна се иска. Молбата на за спиране на изпълнението на решението, не е подкрепена с доказателства – банков документ за внесено определеното от съда обезпечение по чл.282, ал.3 ГПК в размер на 1000лв. Размерът на обезпечението е определен от съда на 19.05.2021г., но обезпечението не е внесено в дадения от съда 3-дневен срок от съобщението /редовно връчено на 29.06.2021г./, а и до днес.

  Молбата за отмяна е допусната до разглеждане с определение №60177 от 09.06.2021г. по делото, с което съдът се е произнесъл и по доказателствените искания на страните и делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 14.07.2021г. – 10 ч., за когато са призовани, като им е връчен препис от определението: молителката Д. А. Д., ответникът по молбата Р. А. С., Министерство на правосъдието в качеството му на Централен орган по смисъла на чл.6 от Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца, Контролиращата страна Върховна касационна прокуратура, Дирекция „Социално подпомагане“ - К. село.

  Постъпило е писмо вх.№65498/01.07.2021г. от Дирекция „Социално подпомагане“ - К. село, че не е в невъзможност да изготви социален доклад, предвид сведенията от адвокатите на страните по делото детето и родителите са с местонахождение в Италия.

  С молба вх.№65512 от 07.07.2021г., подписана от Д. Д. и адв.Б. В., подадена чрез адв.Б. В. В., личен номер на адвокат [ЕГН], заявява, че с изричното съгласие на доверителката си Д. Д. оттегля молбата за отмяна и молбата за спиране на изпълнението на решението, чиято отмяна се иска, тъй като при конкретната фактическа и правна обстановка за молителката не съществува правен интерес от провеждане на производството, и моли производството по делото да бъде прекратено. Молбата за отмяна е подадена от Д. Д. чрез процесуален представител адв. Б. В. В., личен номер на адвокат [ЕГН],

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари