Решение №60208/04.01.2022 по дело №126/2021

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Класификация

 • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
 • Колегия/Отделение: III-то отделение, Гражданска колегия
 • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпроси

Следва ли ако въззивната инстанция приеме, че доказателствената стойност на едно от писмените доказателства не е възприета правилно, да подчини мотивите си единствено на него,без да извършва оценка на останалите доказателства поотделно и в съвкупност?

Съдържание на пълномощното упълномощеният да уговори продажна цена „каквато намери за добре“ освобождава ли съда от задължението да изследва въпроса за сключен договор във вреда на представлявания?

Отговори
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в съдебно заседание на тридесети септември две хиляди двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЕМИЛ ТОМОВ

ЧЛЕНОВЕ:
ДРАГОМИР ДРАГНЕВ, ГЕНОВЕВА НИКОЛАЕВА

при участието на секретаря Д.Никова, изслуша докладваното от съдията Емил Томов гр.дело № 126/2021 година.

Производството е по реда на чл.290 от ГПК.

История на спора

Разглежда се касационна жалба на П. В. К. срещу решение № 11693 от 24.07.2020 по в. гр.дело № 2679/2019г на Софийски апелатевен съд. Отменено е решение №640/28.01.2019г на Софийски градски съд , като е отхвърлен иска на настоящия касатор по чл. 40 ЗЗД за прогласяване на недействителност на договор от 30.03.2011г за покупко- продажба на недвижим имот- етаж от жилищна сграда , заедно с 1/2 ид част от дворно масто в [населено място].Продавачът,наследодател на ищеца е бил представляван при сключване на договора от ответницата Д. К. Н.,същата и купувач ,договаряла със себе си, за което е била и овластена от наследодателя В. Т. К. с две нотариално заверени пълномощни.Отхвърлен е също така иск на основание чл. 108 ЗС срещу последващия приобетател Г. П. П.

По делото е установено ,че ищецът е единствен наследник по закон на В. Т. К. , последният починал на 30.04.2011г в дома си в [населено място] , [жк], [улица]. Два месеца преди смъртта си , на дата 02.03.2011г наследодателят е посетен в дома си от нотариус заверил последователно(предвид поредността по рег.номера) : пълномощно 2551/02.03.2011г,със заверка на подпис,с което В. Т. К. упълномощава безсрочно Д. К. Н. да извършва всякакви правни действия,сделки на управление, включително разпоредители ,в това число да договаря сама със себе си , да го представлява пред държавни и общински органи ,да го представлява пред Банки и др финансови институции ,в това число без ограничения да внася и тегли суми , да разкрива и закрива сметки ,да извършва всякакви преводи и транакции , да подписва всякакви декларации , както са изброени примерно много други правомощия в най- широк обем ; договор ,рег. № 2560/02.03.2011г при ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

 • Решение на общо събрание
  Тълкувателно решение № 1 / 2000 г. от 04.01.2001 г. по тълк. д. № 1/2000 г.
  По въпроси на въззивното производство по граждански дела съгласно ГПК /отм./
 • Решение на общо събрание
  Тълкувателно решение № 1 от 09.12.2013 г. по тълк. д. № 1/2013 г.
  Относно въззивното производство и правомощията на въззивния съд.
 • Решение на общо събрание
  Тълкувателно решение № 5 от 12.12.2016 г. по тълк. д. № 5/2014 г.
  Какво следва да е необходимото съдържание на пълномощното, за да е налице валидно упълномощаване за разпореждане с имущество на упълномощителя? Какъв е видът недействителност на договор, сключен от пълномощник без представителна власт, при липса на потвърждаване от лицето, от името на което е сключен договорът? Какъв е видът недействителност на…
 • Постановление на Пленума на Върховния съд на РБ
  Постановление № 7/65 от 27.12.1965 г.
  1. В мотивите към решението, с което остава в сила обжалваното решение, второинстанционният съд е длъжен да обсъди всички основания за отмяна, посочени от страните, а така също да изтъкне, че е извършил служебно проверка на правилността на обжалваното решение. Когато второинстанционният съд намира, че следва да бъде отменено обжалваното…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение № 331 от 19.05.2010 г. по гр. д. № 257/2009 г.
  Относно наличието на основание за прекратяване на трудовото правоотношение, и по процесуалноправен въпрос – за обсъждане от съда на всички доказателства, представени по делото, както и доводите и възраженията на страните.
 • Решение
  Решение № 217 от 09.06.2011 г. по гр. д. № 761/2010 г.
  Относно задълженията на съда да прецени всички доказателства и доводи на страните, както и конкретно, ясно и точно да изложи в решението си върху кои доказателства основава приетата за установена фактическа обстановка, а ако по делото са събрани противоречиви доказателства, мотивирано да каже защо и на кои вярва, на кои…
 • Решение
  Решение № 700 от 28.10.2010 г. по гр. д. № 91/2010 г.
  Относно задължението на съда да обсъди противоречивите свидетелски показания на две групи свидетели и за това на коя група от тях следва да основе крайните си изводи – на тази, която, макар и да не е на очевидци, явно е заинтересована от изхода на спора или на втората група, която…
 • Решение
  Решение № 21 от 24.03.2015 г. по гр. д. № 3529/2014 г.
  Длъжен ли е съдът да изследва условията, при които е сключен договор за продажба чрез пълномощник на продавача, и трябва ли да обсъди и да вземе предвид какви са мотивите на пълномощника за сключването на сделката, с оглед това дали тя е в интерес на упълномощителя-продавач и дали уговорената цена…

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари