Определение №60208/28.10.2021 по дело №53/2021

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  2

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60208

  гр. София, 28.10.2021 год.

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на деветнадесети октомври през две хиляди и двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: АННА БАЕВА

  ЛЮДМИЛА ЦОЛОВА

  изслуша докладваното от съдия Анна Баева т.д. № 53 по описа за 2021г., и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл.288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на прокурор при Софийска градска прокуратура срещу решение № 12104 от 14.10.2020г. на Софийски апелативен съд, ТК, 5 състав, с което е обезсилено решение № 339 от 18.02.2020г. по т.д. № 789/2019г. по описа на СГС, ТО и е оставен без разглеждане предявеният от СГП против „НМ Трейдинг“ ЕООДС иск с правно основание чл.155, т.3 ТЗ.

  Касаторът излага твърдения за неправилност на обжалваното определение поради неправилно прилагане на чл.14 ЗТРРЮЛНЦ и §5а, ал.2 вр §5, ал.2 ПЗР на ЗТРРЮЛНЦ. В изложението си по чл.284, ал.3, т.1 ГПК прави искане за допускане на касационно обжалване на въззивното определение на основание чл.280, ал.1, т.3 и ал.2 ГПК, като сочи следния процесуалноправен въпрос: „По какъв ред се прекратява еднолично дружество с ограничена отговорност при смърт на едноличния собственик на капитала и управител на дружеството и бездействие на наследниците му? Това предвиденият в чл.155, т.3 ТЗ ред ли е или е предвиденият в чл.14 ЗТРРЮЛНЦ?“. Сочи че по въпроса е налице противоречива съдебна практика, поради което е налице основанието по чл.280, ал.1, т.3 ГПК – въпросът е от значение за точното прилагане на закона и за развитие на правото. Обосновава и довод за очевидна неправилност на обжалваното решение.

  Въззивният съд, за да обезсили решението на първоинстанционния съд и да прекрати производството по предявения иск, е приел, че съгласно разпоредбата на чл.157, ал.1 ТЗ прекратяването на ЕООД при смърт на едноличния собственик на капитала му настъпва по право и по силата на закона, без да е необходима намеса на съда, още по-малко в исково производство, за реализиране на съществуващо потестативно гражданско право, при това – по иск на прокурора. Посочил е, че в чл.157, ал.1, пр. второ ТЗ е уредено изключение от това правило за прекратяване по право на едноличното дружество с ограничена отговорност, касаещо две хипотези, като след извършена служебна справка в публичния ТРРЮЛНЦ е констатирал, че в учредителния акт на ответното дружество не е предвидена хипотеза за продължаване дейността на дружеството в случай на смърт на едноличния собственик на капитала му – физическо лице, поради което дори при нарочно заявление от страна на наследниците на починалия едноличен собственик на капитала, че желаят да продължат дейността на дружеството, ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари