Решение №60207/21.12.2021 по дело №887/2020

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  Класификация

  • Вид съдебен акт: Предстои добавяне
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати. Влезте в профила си или вижте абонаментните планове.

  Р Е Ш Е Н И Е

  № 60207

  гр. София, 21.12.2021 г.

  В И М Е ТО НА Н А Р О Д А

  Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в съдебно заседание на тридесети септември две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛ ТОМОВ

  ЧЛЕНОВЕ: ДРАГОМИР ДРАГНЕВ

  ГЕНОВЕВА НИКОЛАЕВА

  при участието на секретаря Д.Никова .

  изслуша докладваното от съдията Емил Томов гр. дело № 887/2021 година.

  Производството е по чл. 7, ал.7,във вр чл.22, ал.3 от Закона за адвокатурата / ЗАдв./, образувано по жалба с вх.№ 461 от 13.02.2020г, на адв. И. В. И. срещу решение на Висш адвокатски съвет от 10.01.20120г по преписка №3141/2019г. По тази преписка ВАдС е разгледал жалби на настоящия жалбоподател ,срещу две решения на АС към АК Бургас , обективирани в един протокол , съответно са постановени две решения от ВАдвС ,като с първото решение е оставено в сила решение № 254/31.10.2019г на АС при БАК, съответно е оставена без уважение жалба вх.№3141/13.12.2019г на адв. И. В. И. срещу отписването му от Колегията на основание чл.22, ал.1 т.2, във вр. чл. 5 , ал.1 т.1 от З Адв., В тази част решението на Висш адвокатски съвет от 10.01.20120г е допустим предмет на настоящето производсто съгласно чл. 22 , ал.3 ЗАдв и е даден ход за нейното разглеждане по същество . В останалата част , решението на ВАв.С е за оставяне в сила реш. №255/31.12.2019г на АС при БАК .Било е разгледано и оставено без уважение искането на адвоката по негово заявление от 24.07.2018г за временно преустановяване на адвокатска професия по здравословни причини , по чл.22. ал.1,т.1 ,във вр. чл. 23,ал.1 ЗАдв.В тази част производството по обжалване пред настоящия съд е прекратено с определение №327 от 13.11.2020г,потвърдено с определение №197/14.05.2021г по ч гр.д № 409–2021г от състав на 4.то г.о на ВКС .

  С обжалваното понастощем решение Висшият адвокатски съвет е разгледал жалба на адв. И. В. И. срещу решение на Адвокатски съвет при АК Бургас за отписването му като адвокат, постановено след като по предходна негова жалба ,с решение № 85/07.06.2019г по гр.д № 4796/2018г Върховен касационен съд е отменил решението на Висшия адвокатски съвет от 28.ІХ.2018г.по преписка вх. № 1924/10.ІХ.2018г., с което е била оставена без уважение жалбата на И. срещу решението по протокол № 7/02.VІІІ.2018г. на Адвокатски съвет при АК Бургас, тъй като процедурата е била проведена без уведомяване и изслушване на адв.И. И., с което е нарушен закона и правото му на защита. Преписката е върната на ВАдС. Последвало е решение от ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари