Разпореждане №60207/11.11.2021 по дело №

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  Класификация

  • Вид съдебен акт: Предстои добавяне
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

  № 60207

  гр. София, 11.12.2021 г.

  ВАСИЛКА ИЛИЕВА – председател на Четвърто гражданско отделение при Гражданска колегия на Върховен касационен съд, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 607621 от 08.11.2021 г., констатира следното:

  Производство по чл. 274, ал. 3 ГПК - II поток:

  Частна касационна жалба вх. № 18897 от 29.09.2021 г., срещу определение № 2383 от 16.09.2021 г. по въззивно ч. гр. д. № 9394/2021 г. на Софийски градски съд, с което се потвърждава преграждащо развитието на производството определение на Районен съд – София, не отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 274 и сл. ГПК, а именно:

  1/ подадена е в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК – препис от определението е връчен на 23.09.2021 г.;

  2/ подлежи на касационно обжалване съгласно чл. 274, ал. 4 ГПК;

  3/ отговаря на изискванията по чл. 275, ал. 2 ГПК, във вр. с чл. 260 ГПК;

  4/ не е приложено изложение съгласно чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК;

  5/ приложено е адвокатско пълномощно съгласно чл. 284, ал. 2, вр. с чл. 284, ал. 3, т. 3 ГПК – на л. 18 от първоинстанционното дело;

  6/ внесена е държавна такса в дължимия размер съгласно чл. 284, ал. 3, т. 4 ГПК, във вр. с чл. 18, ал. 2, т. 1 ТДТССГПК;

  7/ осъществена е процедура по чл. 276, ал. 1 ГПК за връчване на преписи.

  Предвид изложеното, постъпилата частна жалба е нередовна, не отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 274 и сл. ГПК и преписката следва да бъде върната на администриращия съд за указване на жалбоподателя да представи, съгласно чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК, изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК.

  По изложените съображения, председателят на Четвърто Гражданско отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд,

  Р А З П О Р Е Д И :

  ВРЪЩА преписка вх. № 607621 от 08.11.2021 г. на Софийски градски съд, за указване на жалбоподателя да представи, съгласно чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК, изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК.

  След отстраняване на констатираните нередовности, преписката да се върне на ВКС за произнасяне по постъпилата частна касационна жалба.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари