Определение №60206/26.07.2021 по дело №3450/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  3

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60206

  гр. София 26.07.2021 г..

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  Върховен касационен съд – Четвърто гражданско отделение в закрито заседание на 20 юли през две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗОЯ АТАНАСОВА

  ЧЛЕНОВЕ: ВЛАДИМИР ЙОРДАНОВ

  ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

  като разгледа докладваното от съдия З. Атанасова

  гр. дело № 3450 по описа за 2020 година, за да се произнесе взе предвид следното:

  Постъпила е молба вх. № 3884/10.05.2021 г. от ответниците по касационната жалба М. Н. Т. и В. Н. Т. – А., двете чрез адв. Р. С. с която е поискано да се отмени постановеното с определение № 342/15.09.2020 г. по ч.гр.дело № 2748/2020 г. на ВКС, III г.о. спиране изпълнението на въззивно решение от 07.08.2020 г. по в.гр.дело № 1054/2019 г. на Бургаския окръжен съд, без да се освобождава внесената от молителя-жалбоподател гаранция в размер на 4266 лв., която според молителките да послужи за обезщетяване на причинените им вреди вследствие допуснатото спиране изпълнението на съдебното решение.

  Ответникът по молбата-жалбоподател Д. З. З. в писмено становище, приподписано от адв. М. З. не е възразил относно отмяна на допуснатото спиране изпълнението на въззивното решение на Бургаския окръжен съд. Въвел е възражение срещу искането да не се освобождава внесеното от него обезпечение в размер на 4266 лв. и иска същото да се остави без уважение. В становището е заявено искане внесената сума като обезпечение от 4266 лв. да бъде освободена и същата да се преведе по сметка на упълномощения от него адвокат – адв. М. З..

  Поради заявено искане от жалбоподателя Д. З. за освобождаване на внесеното обезпечение по ч.гр.дело № 2748/2020 г. на ВКС, III г.о. препис от писменото становище е връчено редовно на всяка от молителките на 30.06.2021 г. Същите не са изразили становище по това искане в указания от съда едноседмичен срок от получаването и до настоящия момент.

  Като прецени приложените по делото доказателства съдът намира искането на молителките М. Т. и В. Т.-А. за частично основателно, а искането на Д. З. за освобождаване на внесеното обезпечение за основателно по следните съображения:

  С определение № 342/15.09.2020 г. по ч.гр.дело № 2748/2020 г. на ВКС, III г.о. е спряно изпълнението на въззивно решение от 07.08.2020 г. по в.гр.дело № 1054/2019 г. на Бургаския окръжен съд.

  С определение № 348/28.04.2021 г. по гр.дело № 3450/2020 г. не е допуснато касационно обжалване на решение № III-127/07.08.2020 г. по в.гр.дело № 1054/2019 г. на Бургаския окръжен съд по касационна жалба, подадена от ответника Д. З. З., чрез адв.А. Т..

  С въззивното решение от 07.08.2020 г. по в.гр.дело № 1054/2019 г. на Бургаския окръжен съд е отменено решение № 99/09.05.2019 г. по гр. дело № 854/2018 г. на Айтоския районен съд в обжалваната част, с която е уважен предявен иск от М. Н. Т. и В. Н. Т.-А. срещу Д. З. З. с правно основание чл.108 ЗС. Вместо отменената част е осъден Д. З. З. на основание чл.233,ал.1 ЗЗД да предаде на М. Н. Т. и В. Н. Т.-А. владението на недвижимия имот – лозе с площ от 12740 кв.м. в м.”М.” в землището на [населено място], съставляващо имот № 175008 по плана на същата местност. Със същото решение ответникът е осъден да заплати на ищците направените разноски за въззивната инстанция в размер на 500 лв. С постановяване на определение от 28.04.2021 г. по гр.дело № 3450/2020 г. на ВКС, IV г.о. по чл.288 ГПК въззивното решение на Бургаския окръжен съд е влязло в сила. Поради това постановеното спиране изпълнението на въззивното решение на Бургаския окръжен съд с определението от 15.09.2020 г. по ч.гр.дело № 2748/2020 г. на ВКС, III г.о. следва да се отмени.

  Искането на молителите-ответници по касационната жалба М. Т. и В. Т.-А. за задържане на внесеното обезпечение следва да се остави без уважение.

  В настоящият случай обезпечението е дадено във връзка с изпълнение на решение относно вещни

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари