*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  Р Е Ш Е Н И Е

  № 60206

  гр.София 07.10.2021 г.

  в името на народа

  Върховният касационен съд на Република България, гражданска колегия, четвърто отделение, в открито съдебно заседание на тридесети септември две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: АЛБЕНА БОНЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: БОЯН ЦОНЕВ

  МАРИЯ ХРИСТОВА

  при секретаря Райна Пенкова, като изслуша докладвано от съдията Албена Бонева гр.дело № 3255/2020 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 290 ГПК и е образувано по касационна жалба, подадена “Енерго-Про Продажби“ АД, представлявано от П. С. С. и Я. М. Д., чрез адвокат Н. Б., срещу въззивно решение № 260193/24.07.2020 г., постановено от Варненски окръжен съд по въззивно гр.д. № 1291/2020 г.

  Касационното обжалване е допуснато по следния въпрос: съществува ли възможност за електроразпределителното дружество да извършва корекции в сметките на потребителите за минал период, след отмяната на чл. 47 ПИКЕЕ от 2013 г., с решение № 1500/06.02.2017 г. на ВАС по адм. дело № 2385/2016 г., ако поради софтуерно въздействие върху СТИ не е отчетена част от действително потребената електрическа енергия; има ли право доставчикът на електрическа енергия едностранно да коригира сметките на потребителите в периода след влизане в сила на промените на чл. 98а, ал. 2, т. 6 и чл. 83, ал. 1, т. 6 ЗЕ и приемането на ПИКЕЕ (обн. ДВ, бр. 98 от 12.11.2013 г.), при условие, че корекцията се извършва при действието на заварените Общи условия на доставчика, в които не е предвиден изричен ред за уведомяване при извършване на корекция по смисъла на разпоредбата на чл. 98, ал. 2, т. 6 ЗЕ.

  Касаторът твърди неправилност на атакувания съдебен акт поради противоречие с материалния закон, допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила и необоснованост. В открита съдебно заседание, чрез адв. А. Т., по допуснатия правен въпроси, заявява, че същественото е това, че правоотношението е облигационно по своя характер, вид продажба, и при липса на норми, поради отмяната им, трябва да се съобрази правилото в общия закон – в случая ЗЗД. Моли за присъждане на съдебноделоводни разноски за инстанцията.

  Насрещната страна Д. И. Р., чрез адвокат Ц. Д., изразява становище за неоснователност на жалбата – в отговора по чл. 287 ГПК и в писмено становище, докладвано от съда в открито съдебно заседание. Претендира разноски за инстанцията.

  Съставът на Върховния касационен съд дава следното разрешение по правните въпроси, за чието разглеждане е допуснато касационно обжалване:

  След отмяна с решения на ВАС на нормативен акт, вкл. подзаконов, в частта, регламентиращ възможността за едностранна промяна от доставчика на доставено количество електрическа енергия и сметките за минал период, енергоснабдителното предприятие не може да извършва едностранно корекция ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари