Определение №60203/29.06.2021 по дело №431/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60203

  гр. София, 29.06.2021г.

  Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и осми юни, две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  Председател: EМИЛ ТОМОВ

  Членове: ДРАГОМИР ДРАГНЕВ

  ГЕНОВЕВА НИКОЛАЕВА

  като разгледа докладваното от съдия Николаева гр. дело № 431 по описа за 2021г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл. 106, ал. 4 вр. с чл. 7, ал. 5 Закона за адвокатурата (ЗА).

  Образувано е по жалба с вх. № 3014/01.12.2020г. на Ц. В. Р., П. Б. Н. и К. Д. Д. срещу решение № 3029 от 06.11.2020г. на Висшия адвокатски съвет (ВАдС), с което са уважени жалбите на адвокатите И. Х. Н., С. Е. И., М. Б. Г., Д. М. Д., Д. С. Б.-Б. и Б. А. Г. срещу решения № 1/13.09.2020г. и № 2/21.09.2020г. на Избирателната комисия за извършване подготовката и провеждането на избори за членове на Адвокатския съвет на Адвокатска колегия – Благоевград на извънредно Общо събрание, насрочено за 12.09.2020г., като е прогласена нищожността на решение № 1/13.09.2020г. и на решение № 2/21.09.2020г. на Избирателната комисия за извършване подготовката и провеждането на избори за членове на Адвокатския съвет на Адвокатска колегия – Благоевград на извънредно Общо събрание, насрочено за 12.09.2020г., и е обявен за незаконосъобразен и е отменен проведения на 12.09.2020г. избор за членове на Адвокатския съвет при Адвокатска колегия – Благоевград.

  Производството по чл. 7, ал. 5 - 7 ЗА е специално контролно производство, с ограничена легитимация, произтичаща от закона. Страни в същото могат да са само лицата, които са подали жалба срещу решението на избирателната комисия, а след това - и срещу решението на ВАдС, както и лицата, избрани за органи на адвокатската колегия с обжалвания пред съда избор, които евентуалното неизгодно за тях съдебно решение ще обвърже, като засегне правната им сфера. Поради това адвокатите с накърнено пасивно избирателно право, които са обжалвали избора за членове на Адвокатския съвет и адвокатите, които са избрани за членове на Адвокатски съвет на Адвокатска колегия - Благоевград при проведения и атакуван избор, имат качеството на необходими факултативни другари. В това си качество те са обвързани както от решението на техния върховен орган, така ще бъдат обвързани и от съдебното решение, което ще бъде постановено в производство по чл. 7, ал. 5 вр. с чл. 106, ал. 4 ЗА, което решение трябва да е задължително еднакво спрямо всички другари - чл. 216, ал. 2 ГПК. В горепосочения смисъл е практиката на ВКС, обективирана в решение № 197 от 11.11.2020г. по гр. д. № 1266/2020г. на ІV г.о., решение № 88 от 11.05.2017г. по гр. д. № 2362/2016г. на ІV г.о. и др..

  Съобразно гореизложеното в настоящото производство следва да бъдат конституирани адвокатите, по чиито жалби е постановено атакуваното решение № 3029 от 06.11.2020г. на ВАдС, които са били кандидати за членове на Адвокатски съвет на Адвокатска колегия – Благоевград, но не са били избрани: И. Х. Н., С. Е. И., М. Б. Г., Д. М. Д., Д. С. Б.-Б. и Б. А. Г., както и избраните за членове на Адвокатски съвет на Адвокатска колегия – Благоевград адвокати: И. Й. Д., М. А. Д., М. Я. Д., Д. Т. Х., И. А. С. и Г. Н. Ч.. На същите следва да бъде изпратен препис от жалба с вх. № 3014/01.12.2020г. с приложенията към нея, след като бъде отменено определението от 29.04.2021г., с което е даден ход по същество на делото.

  Намиращата се в кориците на делото жалба с вх. № 2729/09.11.2020г. на адвокатите И. Х. Н., С. Е. И., М. Б. Г., Д. М. Д. и Б. А. Г. е останала нередовна, въпреки дадените указания и срок за отстраняване на констатираната нередовност (невнесена държавна такса), изтекъл на 27.01.2021г.. До настоящия момент жалбоподателите не са представили доказателства за внесена дължима държавна такса по жалбата си,

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари