Разпореждане №60202/24.09.2021 по дело №


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

  № 605871

  гр. София, 17.09.2021 г.

  МАРИЯ ИВАНОВА – Председател на Трето гражданско отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 605871 от 17.09.2021 г., констатира следното:

  Производството е по чл. 274, ал. 2 ГПК- II поток.

  Подадена е частна жалба с вх. № 2143/15.07.2021 г. срещу Определение № 108 от 29.06.2021 г. по в.ч.гр.д. № 345/2021 г. на Апелативен съд- Пловдив, с което е оставена без разглеждане частна жалба срещу решението на първоинстанционния съд, в частта имаща характер на определение, с което е оставена без уважение жалба срещу действия на ЧСИ:

  1/ подадена e в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК /препис от обжалвания акт е връчен на жалбоподателя на 06.07.2021 г., п.к. 13.07.2021 г./;

  2/ отговаря на изискванията по чл. 275, ал. 2 ГПК, във вр. с чл. 260 ГПК;

  3/ приложено адвокатско пълномощно съгласно чл. 275, ал. 2 ГПК, във вр. с чл. 261, т. 2 ГПК / между л. 15 и 16 от ІІ инст./;

  4/ внесена държавна такса съгласно чл. 275, ал. 2 ГПК, във вр. с чл. 261, т. 4 ГПК и вр. с чл. 19 ТДТССГПК;

  5/ осъществена е процедура по чл. 276, ал. 1 ГПК /постъпил е отговор в срок подписан с електронен подпис. От приложената разпечатка не може да се направи еднозначно заключение за автентичността на електронния подпис, с който е подписан./;

  Предвид изложеното, постъпилата преписка следва да бъде върната на администриращия съд за да извърши служебно техническа проверка на осъществените действия в електронна форма, съгласно правилата на Глава единадесета „а“ от ГПК – „ПРОЦЕСУАЛНИ ДЕЙСТВИЯ И АКТОВЕ В ЕЛЕКТРОННА ФОРМА“, като бъде приложена разпечатка от електронния файл, удостоверяващ валидността на положения квалифициран електронен подпис. Ако при проверката в електронната система на съда се установи, че положеният квалифициран електронен подпис не е валиден или не принадлежи на подателя, да бъде указано на страната да отстрани констатираните нередовности, като: 1) изпрати валидно подписани в електронна форма документи или 2) представи саморъчно подписани документи.

  По изложените съображения, председателят на Трето гражданско отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд,

  Р А З П О Р Е Д И :

  ВРЪЩА преписката на Апелативен съд- Пловдив за изпълнение на дадените по- горе указания.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари