Определение №60202/02.06.2021 по дело №1935/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60202

  София, 02.06.2021 г.

  ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и осми май през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ : АЛБЕНА БОНЕВА

  ЧЛЕНОВЕ : БОЯН ЦОНЕВ

  ЛЮБКА АНДОНОВА

  като разгледа, докладваното от съдия Любка Андонова ч.гр. дело № 1935 по описа за 2021 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл.274 ал.3 ГПК.

  Образувано е по частна касационна жалба, вх. № 261/18 1.21 г, подадена от Н. Т. Ц. от [населено място] срещу определение № 331/10.12.2020 г, постановено по ч.гр.дело № 343/20 г на Великотърновски апелативен съд, с което е потвърдено разпореждане № 260182/29.9.20 г по в.гр.дело№ 26/20 на Окръжен съд-Плевен.

  В частната касационна жалба се навеждат оплаквания за неправилност на атакуваното определение.Иска се допускането му до касационен контрол, респ.неговата отмяна и връщане на делото за администриране на подадената касационна жалба.

  Ответникът по частната жалба „Топлофикация-Плевен“ АД оспорва същата по съображения, изложени в писмен отговор, депозиран по делото.Счита, че подадената жалба е процесуално недопустима на основание чл.274 ал.4 ГПК, тъй като цената на предявените искове е под 5 000 лв.Респективно, счита, че не са налице основания за допускане на въззивното определение до касационен контрол.Претендира юрисконсултско възнаграждение.

  Върховният касационен съд, състав на IV г. о., като разгледа частната жалба и данните по делото намира следното:

  Частната касационната жалба е процесуално недопустима, тъй като цената на предявените искове за установяване на парично вземане в размер на 420, 45 лв-главница за потребена топлинна енергия и в размер на 46,42 лв лихва за забава са под 5000 лева.

  Съгласно разпоредбата на чл.274 ал.4 вр.ал.3 ГПК не подлежат на обжалване определенията по дела, решенията по които не подлежат на касационно обжалване.

  При това положение подадената частна касационна жалба следва да бъде оставена без разглеждане като процесуално недопустима.

  Предвид изхода на спора и на основание чл.78 ал.8 ГПК касаторът дължи на ответника разноски в размер на 100 лв, представляващи юрисконсултско възнаграждение.

  Воден от изложените съображения Върховният касационен съд, състав на ІV г.о.,

  О П Р Е Д Е Л И :

  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като процесуално недопустима частна касационна жалба, вх. № 261/18 1.21 г, подадена от Н. Т. Ц. от [населено място] срещу определение № 331/10.12.2020 г постановено по ч.гр.дело № 343/20 г на Великотърновски апелативен съд, с което е потвърдено разпореждане № 260182/29.9.20 г по в.гр.дело№ 26/20 на Окръжен съд-Плевен.

  ОСЪЖДА Н. Т. Ц. от [населено място],[жк]бл.7 ап.21 да заплати на „Топлофикация-Плевен“ ЕАД, [населено място], [улица], представлявано от изпълнителния директор Й. В. на основание чл.78 ал.3 ГПК юрисконсултско възнаграждение на основание чл.78 ал.8 ГПК в размер на 100 лв.

  Определението подлежи на обжалване пред друг тричленен състав на ВКС в едноседмичен срок от връчването му.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ЧЛЕНОВЕ: 1.

  2.


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари