Определение №60201/15.07.2021 по дело №2475/2018


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  5

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60201

  гр. София, 15.07.2021 г.

  Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на петнадесети юли две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАСИЛКА ИЛИЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: БОРИС ИЛИЕВ

  ЕРИК ВАСИЛЕВ

  изслуша докладваното от съдията ВАСИЛКА ИЛИЕВА

  гр.дело № 2475/2018 год.

  Производството е образувано по касационна жалба, подадена от „Строй А 2000“ ЕООД - в несъстоятелност /с предишно наименование „Аспекти плюс“ ООД/ против решение № 191/19.01.2018 г., постановено по възз. гр. д. № 60/2017 г. по описа на Софийски апелативен съд, с което е потвърдено решение № 5605/04.07.2016 г. по гр. д. № 16026/2014 г. по описа на Софийски градски съд в обжалваната част, с която ответниците „Про Корект Строй“ ЕООД и „Аспекти плюс“ ООД са осъдени да заплатят на основание чл. 92 ЗЗД при условията на солидарност на Е. Н. П. сумата от 30 396,16 евро, представляваща неустойка за забава за периода от 31.07.2012 г. до 27.06.2014 г., дължима по пункт V от договора за продажба на право на строеж за построяване на недвижим имот, извършен с нотариален акт №.. от ... г., том .., рег. № .., дело № ... г. по описа на нотариус, вписан под № 447 в регистъра на НК, район на действие – Софийски районен съд, ведно със законна лихва, считано от 16.10.2014 г. до нейното окончателното изплащане и сумата от 18 000 евро, представляваща неустойка за неточно/лошо изпълнение на строително-монтажни работи, дължима се по пункт II, т. 2 от договора за продажба на право на строеж за построяване на недвижим имот, извършен с нотариален акт № .. от .. г., том.., рег. №.., дело № ... г. по описа на нотариус, вписан под № 447 в регистъра на НК, район на действие – Софийски районен съд, ведно със законна лихва, считано от 16.10.2014 г. до нейното окончателното изплащане, както и в частта, с която ответниците „Про Корект Строй“ ЕООД и „Аспекти плюс“ ООД са осъдени да заплатят на Е. Н. П. на основание чл. 78, ал. 1 ГПК направените деловодни разноски в размер на сумата от 3978,51 лева. Решението на първоинстанционния съд в частта, в която е отхвърлен вторият иск с правно основание чл. 92 ЗЗД за разликата над сумата от 18 000 евро до 36 000 евро и в частта, в която в полза на ответника са присъдени разноски не е обжалвано и е влязло в сила.

  С постановеното по настоящото гражданско дело определение № 1003/19.12.2018 г. е допуснато касационно обжалване на решението и е указано на касатора в едноседмичен срок от получаване на съобщението да внесе по сметка на ВКС държавна такса за разглеждане на касационната жалба и да представи платежен документ за внесената държавна такса. По делото е постъпила молба от 06.02.2019 г.,подадена от А. Л. В., действаща в качеството ѝ на синдик на „Строй А 2000“ ЕООД, с която е уведомила съда, че с решение № 26/03.07.2018 г., постановено по т. д. № 2/2018 г. по описа на Окръжен съд - Перник е открито производство по несъстоятелност на „Строй А 2000“ ЕООД и е поискала спиране на настоящото дело. С определение № 176/25.04.2019 г. молбата е уважена и производството делото е спряно на основание чл. 637, ал. 1 ТЗ и на ищеца Е. Н. П. е указано да представи доказателства, че е предявила пред съда по несъстоятелността в предвидения в ТЗ срок претендираното вземане срещу „Строй А 2000” ЕООД, предмет на настоящото дело и, че същото е включено в списъка на приетите от синдика вземания. С молба от 17.05.2019 г. Е. Н. П. е изложила, че не е в състояние да представи доказателства, че претендираното вземане срещу „Строй А 2000” ЕООД е предявено пред съда по несъстоятелността в предвидения в ТЗ срок и, че същото не е включено в списъците на приетите от синдика вземания. При дадената й повторна възможност за представяне

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари