Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2020

Решение по чл. 290 ГПК

Класификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: IV-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпроси

1. След отмяната на чл. 1 до чл. 47 и чл. 52 до чл. 56 ПИКЕЕ с решение № 1500 от 06.02.2017 г. по адм. дело № 2835/2016 г. на петчленен състав на ВАС могат ли да се прилагат разпоредбите на чл. 48 до чл. 51 включително?

2. При установено софтуерно въздействие върху средството за измерване, в резултат на което с него е измерено цялата доставена и потребена от абоната електрическа енергия, но е отчетена само част от нея, поради записването й в неизведен на дисплея на електромера регистър следва ли да се ангажира отговорността на купувача на електрическа енергия по реда на чл. 183 ЗЗД?

Отговори
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховен касационен съд, четвърто гражданско отделение в съдебно заседание на 29 септември през две хиляди двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗОЯ АТАНАСОВА

ЧЛЕНОВЕ:
ВЛАДИМИР ЙОРДАНОВ, ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

при секретаря Райна Пенкова, като разгледа докладваното от съдия З.Атанасова гр.дело № ****** по описа за 2020 година, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по делото е по реда на чл. 290 ГПК.

История на спора

Образувано е по подадена касационна жалба от ответника „Енерго- Про Продажби“ АД, чрез адв. Н. Г. срещу решение № ****** на Варненския окръжен съд, с което е потвърдено решение № ****** на Районен съд [населено място], с което е прието за установено в отношенията между ищеца К. Б. Б. и ответника”Енерго-Про Продажби” АД [населено място], че ищецът не дължи на ответника сумата 12 305.14 лв., представляваща стойност на начислена ел.енергия за периода от 05.10.2017 г. до 04.10.2018 г., без правно основание, за обект на потребление, находящ се в [населено място], [улица] на основание чл. 124, ал. 1 ГПК и е осъден ответника да заплати на ищеца сумата 1400.92 лв. разноски за първата инстанция. С въззивното решение е осъден ответника да заплати на ищеца сумата 899.15 лв. разноски по делото пред въззивната инстанция.

Поддържаните основания за неправилност на решението са нарушение на материалния закон, съществени нарушения на съдопроизводствените правила и необоснованост. Искането е да се отмени въззивното решение и вместо него се постанови друго, с което предявеният иск се отхвърли.

Ответникът по касационната жалба К. Б. Б., чрез адв. И. З. в писмен отговор е изразил мотивирано становище за неоснователност на касационната жалба по същество.

Касационен въпрос

С определение № 350/28.04.2021 г., постановено по настоящото дело е допуснато касационно обжалване по чл. 280, ал. 1, т. ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

Leave a comment

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за информационните ни бюлетини Dictum! Обещаваме да Ви информираме редовно за най-новата практика на ВКС по граждански и търговски дела!

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за информационните ни бюлетини Dictum! Обещаваме да Ви информираме редовно за най-новата практика на ВКС по граждански и търговски дела!