Определение №60199/24.06.2021 по дело №3455/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  3

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60199

  София, 24.06.2021 година

  Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и първи юни две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ИВАНОВА

  ЧЛЕНОВЕ: ЖИВА ДЕКОВА

  МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА

  като разгледа докладваното от съдия Декова гражданско дело № 3455 по описа на Върховния касационен съд за 2020 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 248, ал. 1 ГПК.

  Образувано е по молба вх. № 3056/09.04.2020 г. на адв. Н. А. – процесуален представител на П. Х. Х. за допълване на постановеното по делото определение № 263/06.04.2021 г., в частта му за разноските с присъждане на адвокатско възнаграждение на ответната страна по касационната жалба. Претендира се заплащане на сумата от 600 лв. за оказана безплатна правна помощ съгласно чл. 38, ал. 1, т. 1 ЗАдв.

  Ответните страни по молбата – Г. С. Б. и Е. М. Х., не са депозирали становище по молбата в законоустановения за това срок.

  Върховният касационен съд, състав на Трето гражданско отделение намира, че молбата е постъпила своевременно в срока по чл. 248, ал. 1 ГПК и е процесуално допустима.

  Разгледана по същество молбата е основателна.

  С определение № 263/06.04.2021 г., постановено по гр. д. № 3455/2020 г. на Върховния касационен съд, в състав на Трето гражданско отделение, постановено в производството по чл. 288 ГПК, не е допуснато касационно обжалване на решение от 10.07.2020 г., постановено по в. гр. д.№ 164/2020 г. на Апелативен съд – П.. С последното е потвърдено решение от 20.01.2020 г. по гр. д. № 301/2019 г. на Окръжен съд - Пловдив, с което са уважени предявените от П. Х. Х. срещу Г. С. Б. и Е. М. Х. искове с правно основание чл. 26, ал. 2, пр. 5 ЗЗД и чл. 87, ал. 3 ЗЗД, като е прогласена нищожността като привиден и прикриващ действителния и приложим в отношенията между страните договор за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за гледане и издръжка, на договора за покупко-продажба на недвижим имот, сключен на 17.03.2017 г. с н. а. № 58/2017 г., с който П. Х. Х. продава на Г. С. Б. и Е. М. Х., при равни права за всеки един от тях, собствения си апартамент № 1/8 в [населено място], подробно описан, ведно с прилежащи части - избено помещение № 1 и с 1,589 % идеални части от общите части на сградата и съответното право на строеж върху поземления имот, за сумата от 20 000 лева и е развален прикрития договор за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за гледане и издръжка, сключен на 17.03.2017 г. с описания нотариален акт, срещу поето от приобретателите задължение за издръжка и гледане на прехвърлителката до края на живота й, поради неизпълнението му от ответниците. С отговора на касационната жалба, постъпил от ответната страна по жалбата – П. Х. Х., е направено искане за присъждане на разноски, приложен е договор за правна защита и съдействие от 08.10.2020 г. за предоставяне на безплатна правна помощ по чл. 38, ал. 1, т. 1 ЗАдв. С определението, постановено в производството по чл. 288 ГПК Върховния касационен съд, III Гражданско отделение не е присъдил сторените от ответника по касационната жалба съдебни разноски за адвокатско възнаграждение.

  В производството по чл. 248 ГПК съдът може да измени или допълни постановения съдебен акт в частта за разноските при установяване на неправилно изчисляване на направените разноски или пропуск да се присъдят такива. За присъждането на разноски за касационното производство е необходимо по делото да бъде надлежно установено, че същите са уговорени между страните, както и че са реално извършени, а в хипотезата на чл. 38, ал. 2 ЗАдв. следва да бъде установено, че оказаната правна помощ е безплатна на някое от предвидените в същия закон основания - чл. 38, ал. 1, т. 1 - 3 ЗАдв. Удостоверяването на тези обстоятелства

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари