Определение №60198/14.07.2021 по дело №3818/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  ОПРЕДЕЛЕНИЕ

  № 60198

  гр. София, 14.07.2021 г.

  ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и пети март през две хиляди и двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: АЛБЕНА БОНЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: БОЯН ЦОНЕВ

  ЛЮБКА АНДОНОВА

  като разгледа, докладваното от съдия Любка Андонова гр. дело № 3818 по описа за 2020 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл.288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на „Авалон груп“ ЕООД със седалище и адрес на управление в [населено място], подадена чрез процесуалния му представител адв.С. М. от САК и от П. П. И. и Д. Н. М.-И., подадена чрез процесуалния им представител адв.М. Д. срещу въззивното решение № 246 от 29.1.2019 г по гр.дело № 4885/17 г по описа на САС, ГК, Втори състав в частта, относно главния иск, с който касаторите са осъдени да заплатят на „Далсия България„ ЕООД на основание чл.92 ЗЗД неустойка в размер на 54 000 евро, също и в частта относно предявения от касаторите насрещен иск за разликата над присъдения размер от 20 335, 59 евро до пълния предявен размер от 31 800 евро, представляваща неустойка за забавено изпълнение на основание чл.92 ЗЗД.Касаторите заявяват, че обжалват решението по насрещния иск за разликата над присъдения до пълния предявен размер, независимо, че в тази част няма произнасяне от страна на въззивния съд.Считат, решението в обжалваните части за неправилно и незаконосъобразно.Прилагат подробно изложение по смисъла на чл.284 ал.3 ГПК.

  „Далсия България“ ЕООД оспорва касационната жалба по съображения, изложени в писмен отговор, подаден чрез процесуалния му представител адв.М. Б..Счита, че не са налице основания за допускане на въззивното решение до касационен контрол в обжалваните части.Претендира разноски.

  Срещу въззивното решение е постъпила и касационна жалба от „Далсия България“ ЕООД, подадена чрез процесуалния му представител адв.М. Б. в частта, с която е уважен искът на „Авалон груп“ ЕООД за сумата 20 335, 59 евро, представляваща неустойка за забавено изпълнение по договора.Счита, че решението на САС в тази част е неправилно и постановено в нарушение на материалния закон.

  „Авалон груп“ ЕООД оспорва подадената от „Далсия България“ ЕООД касационна жалба.Счита, че не са налице основания за допускане на възизвното решение до касационен контрол в тази част.Претендира разноски.

  От данните по делото се установява следното :

  С решение № 5386/20.7.2017 г, по гр.дело № 15967/15 г на СГС, ГО, 1-21 състав е отхвърлен предявения от „Далсия България“ ЕООД срещу П. П. И., Д. Н. М.-И. и „Авалон груп“ ЕООД иск по чл.92 ЗЗД за сумата 54 000 евро, представляваща неустойка за неизпълнение на задължение на ответниците за заличаване на учредена върху недвижимите имоти договорна ипотека, обезпечаваща изпълнението на договора.Със същото решение „Далсия България“ЕООД е осъдена да заплати на „Авалон груп“ ЕООД на основание чл.92 ЗЗД сумата 31 800 евро, представляваща неустойка по т.7.2 от предварителния договор за учредяване право на строеж срещу задължение за построяване на жилищна сграда от 15.8.12 г.

  С обжалваното въззивно решение САС е отменил това на СГС, в частта, с която е отхвърлен предявения от „Далсия България“ ЕООД иск по чл.92 ЗЗД за сумата 54 000 евро и вместо него е постановил друго, с което го е уважил изцяло.Със същото решение САС е осъдил „Далсия България“ЕООД да заплати на „Авалон груп“ ЕООД сумата 20 335, 59 евро-неустойка на основание чл.92 ЗЗД./Този осъдителен диспозитив не е следвало да бъде постановен, предвид факта, че същият иск е бил вече уважен до размера на 31 800 евро, в която се включва и тази от 20 335, 59 лв./Уважавайки уважения иск до размера на сумата 20 335, 59 лв, САС е пропуснал да се произнесе по въпроса какъв е изхода на спора по този иск относно разликата над сумата 20 335, 59 евро до сумата 31 800 евро, до който размер е бил уважен от СГС.С касационната жалба на „Авалон груп“ ЕООД се сочи, че се обжалва въззивното решение, в частта в която няма произнасяне, а именно относно насрещния

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари