Определение №60197/23.06.2021 по дело №517/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  4

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60197

  София, 23.06.2021 година

  Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито заседание на седемнадесети юни две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖИВА ДЕКОВА

  ЧЛЕНОВЕ: МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА

  ФИЛИП ВЛАДИМИРОВ

  като разгледа докладваното от съдия Декова гражданско дело № 517 по описа на Върховния касационен съд за 2020 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 248, ал. 1 ГПК.

  Образувано е по молби за допълване на постановеното по настоящото гражданско дело решение № 189/16.03.2020 г. с присъждане на разноски в производството.

  С молба с вх. № 2719 от 30.03.2021 г. Българско национално радио, представлявано от генералния директор А. Б. е поискало допълване на решението с присъждане на разноски в производството, съобразно представения в о.с.з. списък по чл. 80 ГПК.

  По молбата е постъпил писмен отговор от Д. М. П., подаден чрез процесуален представител адв. И. П., в който се поддържа, че е неоснователна, тъй като: ищцата е освободена от разноски по делото; делото е трудово и дължимото се юрисконсултско възнаграждение се определя по чл. 23, т. 1 от Наредба за заплащането на правната помощ – от 100 до 300 лв.; в списъка по чл. 80 ГПК е включена държавна такса за въззивното обжалване, която не е била поискана пред въззивния съд.

  С молба с вх. № 3185 от 13.04.2021 г. Д. М. П. е поискала допълване на решението с присъждане на разноски и адвокатско възнаграждение в производството ВКС.

  По молбата е постъпил писмен отговор от Българско национално радио, представлявано от генералния директор А. Б., в който се поддържа, че е недопустима, тъй като страната не е представила списък по чл. 80 ГПК.

  Върховният касационен съд, състав на ІII г.о., за да се произнесе взе предвид следното:

  Производството по настоящото гражданско дело е образувано е по касационна жалба от Българско национално радио, представлявано от и. д. генерален директор М., приподписана от ст. юрисконсулт П., срещу въззивно решение от 21.11.2019 г., постановено по в. гр. д. № 3119/2019 г. на Софийски градски съд, в частта, с която е потвърдено решение от 30.07.2018 г. по гр. д. № 72253/2015 г. на Софийски районен съд в частта за уважаване на предявения от Д. М. П. иск с правно основание чл. 200, ал. 1 КТ за заплащане на обезщетение за неимуществени вреди в размер на сумата 46 000 лв., ведно със законната лихва върху сумата, считано от подаване исковата молба до окончателното й изплащане и същата в размер на 13 898,97 лв. – за периода 04.12.2012 г. - 23.11.2015 г. - от увреждането до подаване на исковата молба.

  Ответникът по жалбата Д. М. П., чрез процесуален представител адв. И. П., оспорва наличието на основание за допускане на касационно обжалване. Заявена е претенция за присъждане на адвокатско възнаграждение, съобразно представения към отговора на касационната жалба списък по чл. 80 ГПК и приложения договор за правна защита и съдействие от 24.02.2020 г., от който е видно, че уговореният хонорар от 3500 лв. е заплатен в брой на процесуалния представител.

  С постановеното в настоящото производство решение № 189/16.03.2020 г. обжалваното въззивно решение от 21.11.2019 г., постановено по в. гр. д. № 3119/2019 г. на Софийски градски съд е отменено, в частта, с която е потвърдено решение от 30.07.2018 г. по гр. д. № 72253/2015 г. на Софийски районен съд в частта за уважаване на предявения от Д. М. П. срещу Българско национално радио иск с правно основание чл. 200, ал. 1 КТ за заплащане на обезщетение за неимуществени вреди в размер над сумата 35 000 лв. до 46 000 лв., ведно със законната лихва върху сумата, считано от подаване исковата молба до окончателното й изплащане и същата за размера над сумата 10 575,30 лв. до 13 898,97 лв. – за периода 04.12.2012 г. - 23.11.2015 г. - от увреждането до подаване на исковата молба и вместо

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари