Решение №60195/28.10.2021 по дело №232/2021

Спорът е допуснат до касация с Определение №289/14.04.2021 по дело №232/2021

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Класификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: IV-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Анотация

Въпрос

Промяната на името на дете, чийто произход е установен или оспорен (отречен) по съдебен ред, представлява ли задължителен реквизит на съдебното решение и какъв е редът, по който се поправя евентуалния пропуск на съда да се произнесе по този въпрос?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

Върховен касационен съд на Република България, Гражданска колегия, Четвърто отделение в откритото съдебно заседание на двадесет и осми септември две хиляди двадесет и първа година в състав:

Председател:
Веска Райчева

Членове:
Зоя Атанасова, Геника Михайлова

при секретаря Кристина Първанова разгледа докладваното от съдия Михайлова гр.д. № 232 по описа за 2021 г.

Производството е по чл. 290 ГПК - чл. 293 ГПК.

История на спора

До касационно обжалване е допуснато решение № 12309/ 12.11.2020 г. по гр.д. № 3882/ 2018 г., с което Софийски апелативен съд е отказал да допусне поправка на очевидна фактическа грешка в своето решение № 11733/ 30.07.2020 г. по същото дело.

Касационен въпрос

Решението е допуснато до касационно обжалване по следните правни въпроси: Промяната в името на дете, чийто произход от майката или от бащата е установен или отречен по исков ред, представлява ли задължителен реквизит на съдебното решение и какви са условията и редът, по който се поправя пропускът съдът да се произнесе по тези въпроси?

Мотиви

Настоящият състав намира, че с решението за установяване или отричане на произход по исков ред съдът е длъжен да приложи законните последици по чл. 16, ал. 2 ЗГР и по чл. 73 ЗГР, като определи бащиното и фамилно име на физическото лице при спазване на изискванията по чл. 13 ЗГР и чл. 14, ал. 1 ЗГР или по чл. 15 ЗГР и допусне съответна промяна в съставения акт за гражданско състояние. Пропускът на съда да постанови тези законни последици на решението е отстраним безсрочно по реда на чл. 247 ГПК.

Мотиви:

При раждането на български гражданин на територията на Република България се съставя акт за гражданско състояние, в който се вписват неговото име (собствено, бащино и фамилно) и произход (чл. 9 ЗГР). Бащиното и фамилното име на физическото лице с установен произход от бащата се определя според изискванията по чл. 13 ЗГР и чл. 14 ЗГР, ал. 1 и 3, а когато е установен само произходът от майката – според изискванията по чл. 15 ЗГР. Когато по исков ред произходът е отречен и/ или установен, чл. 16, ал. 2 ЗГР изисква съдът да променени с решението бащиното и фамилното име на физическото лице, като спази изискванията по чл. 13 ЗГР и чл. 14 ЗГР, ал. 1 и 3, респ. по чл. 15 ЗГР. Чл. 73 ЗГР изисква също съдът ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари