Разпореждане №60195/25.10.2021 по дело №

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

  № 60195

  гр. София, 25.10.2021 г.

  ВАСИЛКА ИЛИЕВА – председател на Четвърто гражданско отделение при Гражданска колегия на Върховен касационен съд, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 607038 от 21.10.2021 г., констатира следното:

  Преписката е образувана по касационна жалба вх. № 339958 от 26.07.2021 г. срещу решение № 264152 от 23.06.2021 г. по в. гр. д. № 7273/2019 г. на Софийски градски съд, в частта му относно предявените искове по чл. 59, ал. 2 СК.

  Касационното производство е по чл. 59, ал. 2 СК – II поток:

  Касационната жалба не отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 284 ГПК, а именно:

  1/ подадена е в срока по чл. 283 ГПК - препис от обжалваното решение е връчен на 02.07.2021 г.;

  2/ подлежи на касационно обжалване съгласно чл. 280, ал. 3 ГПК;

  3/ отговаря на изискванията по чл. 284, ал. 1 ГПК;

  4/ не е приложено изложение съгласно чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК;

  5/ приложено е адвокатско пълномощно съгласно чл. 284, ал. 2, вр. с чл. 284, ал. 3, т. 3 ГПК – на л. 10 от първоинстанционното дело;

  6/ внесена е държавна такса съгласно чл. 284, ал. 3, т. 4 ГПК, вр. чл. 18, ал. 2, т. 1 ТДТССГПК – след указания;

  7/ осъществена е процедура по чл. 287, ал. 1 ГПК за връчване на преписи – постъпил е отговор, пълномощно към отговора.

  Предвид изложеното, постъпилата касационна жалба е нередовна, не отговаря на изискванията на чл. 274 и сл. ГПК и следва да се върне на администриращия съд за привеждане в съответствие с тях, както следва: представяне на точно и мотивирано изложение на касационните основания по чл. 281 ГПК, съгласно изискването на чл. 284, ал. 1, т. 3 ГПК.

  По изложените съображения, председателят на Четвърто отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд,

  Р А З П О Р Е Д И :

  ВРЪЩА преписката на Софийски градски съд за указване на жалбоподателя да представи точно и мотивирано изложение на касационните основания по чл. 281 ГПК, съгласно чл. 284, ал. 1, т. 3 ГПК, след което препис от тях да се връчи за отговор на насрещната страна.

  След отстраняване на констатираните нередовности, преписката да се върне на ВКС за произнасяне по постъпилата касационна жалба с вх. вх. № 339958 от 26.07.2021 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари