Решение №60193/16.12.2021 по дело №3124/2020

Спорът е допуснат до касация с Определение №112/12.02.2021 по дело №3124/2020

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Класификация

 • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
 • Колегия/Отделение: III-то отделение, Гражданска колегия
 • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпроси
За задължението на съда да извърши съвкупен анализ на обстоятелствата посочени в чл.59, ал. 4 СК и т.2 от ППВС №1/1974 г. при преценката на кой родител следва да се предостави упражняването на родителските права.

Трябва ли да се отчетат всички критерии и фактори, имащи значение за спора при кого да живее детето и кой да упражнява родителските права?
Отговори
Достъпно само за нашите абонати. Влезте в профила си или вижте абонаментните планове.

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, Трето гражданско отделение, в открито съдебно заседание на двадесет и девети септември през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СВЕТЛА БОЯДЖИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА, ДАНИЕЛА СТОЯНОВА

при участието на секретаря Теодора Иванова и прокурора, като разгледа докладваното от съдията Маргарита Георгиева гражданско дело № 3124 по описа за 2020 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 290 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на М. А. Х., чрез адв. Е. Л. - Т., срещу въззивно решение № 241 от 20.02.2020 г., постановено по възз. гр. д. № 422/2019 г. на Варненския окръжен съд, с което след частична отмяна на решение № 6/02.01.2019 г. по гр.д.№ 10700/2018 г. на Варненския районен съд, упражняването на родителските права по отношение на децата М. - на 14 г. и В. –на 10 г., са предоставени на бащата А. В. Х.; определено е местоживеенето им при него; на майката е определен режим на лични контакти, включващ престой на децата през първите две седмици от всеки месец и по график – за ваканции и празници. Жалбоподателката е осъдена да заплаща месечна издръжка за всяко дете в размер на 150 лв.

В жалбата се сочи, че решението е неправилно и се иска неговата отмяна.

Ответникът по жалбата - А. В. Х., чрез адв. Д. Ч., поддържа становище за неоснователност на жалбата.

РДСП - Варна не е взела становище.

Касационни въпроси

С определение № 112/12.02.2021 г. касационното обжалване е допуснато на основание чл.280, ал.1, т.1 ГПК за проверка за противоречие на въззивното решение с приетото в съдебната практика (т.2 от ППВС №1/1974 г., т.2 от ТР № 1/2017 г. по т. д. № 1/2016 г. на ОСГК и решения по чл.290 ГПК на състави на ВКС) по следните обобщени въпроси: за задължението на съда да извърши съвкупен анализ на обстоятелствата посочени в чл.59, ал. 4 СК и т.2 от ППВС №1/1974 г. при преценката на кой родител следва да се предостави упражняването на родителските права; трябва ли ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

 • Определение №112/12.02.2021 по дело №3124/2020 5
  Определение №112/12.02.2021 по дело №3124/2020
  Следва ли съдът да извърши съвкупен анализ на обстоятелствата посочени в чл. 59, ал. 4 СК и т.2 от ППВС №1/1974 г. при преценката на кой родител следва да се предостави упражняването на родителските права? Mоже ли единствено полът и възрастта на децата да са определящи за решаването на въпроса…
 • Пленум на ВС
  Постановление № 1/74 от 12.11.1974 г.
  По въпросите за упражняването на родителските права при развод, за мерките по това упражняване и за личните отношения между родители и деца.
 • Решение на общо събрание
  Тълкувателно решение № 1 от 03.07.2017 г. по тълк. д. № 1/2016 г.
  При какви ограничения, с оглед интересите на детето, съдът следва да разреши по реда на чл. 127а СК пътуването му в чужбина без съгласието на единия родител? Изключва ли разпоредбата на чл. 59, ал. 2 СК възможността родителските права да бъдат предоставени за упражняване съвместно на двамата родители?
 • Решение
  Решение № 215 от 21.06.2011 г. по гр. д. № 1325/2010 г.
  На кого следва да се предостави упражняването на родителските права в хипотеза, когато и двамата родители са в равностойно положение относно материалните си възможности и притежаваните от тях родителски качества,а и двамата желая да се грижат за роденото от брака дете ?
 • Решение
  Решение № 152 от 18.06.2012 г. по гр. д. № 1066/2011 г.
  Относно значението при определяне на мерките за упражняване на родителските права не на отделни обстоятелства /посочени и обсъдени във въззивното решение като част от всички установени/, а на съвкупността от обстоятелствата на разглеждания случай.
 • Решение
  Решение № 712 от 15.02.2011 г. по гр. д. № 81/2010 г.
  Относно упражняване на родителските права върху родените от брака деца по въпроса относно критериите, по които следва да се извършва преценката на съда при предоставянето на родителските права върху родените от брака деца при развод на родителите и условията при които тази преценка следва да се извърши.
 • Решение
  Решение № 58 от 12.02.2014 г. по гр. д. № 6073/2013 г.
  За комплекса от предпоставки, обуславящи интереса на малолетното дете кой от двамата родители да упражнява родителските права и при кой да живее.
 • Решение
  Решение № 59 от 04.05.2018 г. по гр. д. № 2137/2017 г.
  Може ли съдът да обоснове изводите си на приетото заключение на съдебно-почеркова експертиза, когато сравнителният материал, използван от вещото лице при изготвяне на заключението му, е представен като копие, но няма оспорване на този сравнителен материал, няма изявление на вещото лице, че той е негоден за извършване на изследването и…
 • Решение
  Решение № 267 от 23.09.2015 г. по гр. д. № 7140 / 2014 г.
  За процесуалното задължение на съда да изслуша лично родителите при спор за определяне на режим на лични контакти между родител и дете на основание чл. 127, ал. 2 СК, вр. чл. 59 СК.
 • Решение №254/21.01.2020 по дело №940/2019 6
  Решение №254/21.01.2020 по дело №940/2019
  Относно данните за упражнено от бащата домашно насилие, с оглед сочената в изложението практика на ЕСПЧ / делото „Опуз срещу Турция” и „Б. срещу България”/ и служебно известната на съда практика на ВКС. Относно оспорената от касаторката възможност на бащата да полага дълготрайно пълноценна лична грижа за двете деца, с…

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари