Определение №60192/28.06.2021 по дело №1913/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  2

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60192

  гр. София, 28.06.2021 г.

  ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на трети юни през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: АЛБЕНА БОНЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: БОЯН ЦОНЕВ

  ЛЮБКА АНДОНОВА

  като разгледа, докладваното от съдия Боян Цонев, гр. дело № 1913 по описа за 2021 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производство по чл. 307, ал. 1 от ГПК.

  Образувано е по подадена от И. П. П.-Ц., молба за отмяна на влязлото в сила решение № 261087/18.02.2021 г., постановено по възз. гр. дело № 6067/2020 г. на Софийския градски съд (СГС), с което, като е потвърдено частично решение № 281525/21.11.2019 г. по гр. дело № 24872/2019 г. на Софийския районен съд (СРС), е признато за установено по искове по чл. 422 от ГПК, във вр. с чл. 79, ал. 1, пр. 1 от ЗЗД и с чл. 149 от ЗЕ, че молителката дължи на „Топлофикация София“ ЕАД сумата 1 939.28 лв., представляваща стойността на доставена топлинна енергия за периода месец май 2016 г. – месец април 2018 г. в имот, находящ се в [населено място],[жк], [жилищен адрес] вх. „Л“, ет. 2, ап. 187, с абонатен № 087235, както и сумата 39.19 лв., представляваща такса за дялово разпределение за същия период, ведно със законната лихва върху сумите от 22.01.2019 г. до окончателното им изплащане, за които е издадена запоред за изпълнение на парично задължение от 29.01.2019 г. по гр. дело № 3717/2019 г. на СРС; като решението е постановено при участието на третото лице – помагач на ищеца – „ТА-ЕС нелбо инженеринг“ ООД.

  В молбата се навеждат основанията за отмяна по чл. 613а и чл. 303, ал. 1, т. 5 от ГПК. Молителката твърди, че е френски гражданин и от 1986 г. живее постоянно в [населено място]. Поддържа, че издаването на заповедта за изпълнение и целия съдебен процес пред СРС бил „направен“ без нея, без тя да може да се защити, без да е запозната с документите по делото и без да е надлежно информирана. Позована се на Регламент (ЕО) 1393/2007, като сочи, че съдът няма право да провежда заседания и да взема решения, без да има обратна разписка с нейния подпис за получено съобщение по пощата. Твърди също, че открила делото по интернет и поискала от СРС предоставяне на правна помощ, но такава ѝ била предоставена и ѝ бил назначен процесуален представител, едва след постановяването на първоинстанционното решение и след като тя сама го обжалвала. Излага и подробни съображения за неправилност на влязлото в сила въззивно решение, чиято отмяна иска.

  Ответниците по молбата за отмяна – ищецът „Топлофикация София“ ЕАД и подпомагащата го страна „ТА-ЕС нелбо инженеринг“ ООД не са подали отговори на молбата.

  Съдът намира, че молбата за отмяна на влязлото в сила решение е редовна и процесуално допустима. Тя е подадена от процесуално легитимирано за това лице, съдържа точно и мотивирано изложение на наведените с нея основания за отмяна, като е подадена в рамките на преклузивните срокове за това – едногодишния по чл. 613а от ГПК и тримесечния по чл. 305, ал. 1, т. 5 от ГПК.

  Предвид гореизложеното, образуваното производство по молбата за отмяна на влязлото в сила решение, е процесуално допустимо, поради което делото следва да се докладва на председателя на ІV-то гр. отд. на ВКС – за насрочването му за разглеждане в открито съдебно заседание с призоваване на страните.

  Мотивиран от горното, Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение

  О П Р Е Д Е Л И :

  ДЕЛОТО ДА СЕ ДОКЛАДВА на председателя на Четвърто гражданско отделение на Върховният касационен съд за насрочване за разглеждане в открито съдебно заседание, след което да се призоват страните: молителката И. П. П.-Ц. и ответниците по молбата за отмяна „Топлофикация София“ ЕАД и „ТА-ЕС нелбо инженеринг“ ООД.

  Молителката И. П. П.-Ц. (I. T.) да се призове, както следва:

  -

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари