Определение №60191/28.06.2021 по дело №1737/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  2

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60191

  гр. София, 28.06.2021 г.

  ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и пети юни през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: АЛБЕНА БОНЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: БОЯН ЦОНЕВ

  ЛЮБКА АНДОНОВА

  като разгледа, докладваното от съдия Боян Цонев, гр. дело № 1737 по описа за 2020 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производство по чл. 248 от ГПК.

  С молба с вх. № 4481/27.05.2021 г. ответникът по делото „Енерго-про продажби“ АД моли съда да допълни постановеното по делото касационно решение № 50/12.05.2021 г. в частта за разноските, като осъди ищеца да му заплати припадащата се част от направените разноски пред трите съдебни инстанции, съразмерно на извършения частичен отказ от иска и прекратената част от делото. Молителят се позовава на разпоредбата на чл. 78, ал. 4 от ГПК, съгласно която ответникът има право на разноски и при прекратяване на делото.

  Ответникът по молбата – ищецът С. В. П. в отговора си с вх. № 65146/17.06.2021 г. излага становище за неоснователност на молбата. Поддържа, че с решението си съдът се е произнесъл по разноските, като в мотивите към него е посочил, че по разноските следва да се произнесе въззивният съд. При условията на евентуалност изтъква, че пред всяка от инстанциите е направил възражение по чл. 78, ал. 5 от ГПК за намаляване поради прекомерност на претендираните разноски за адвокатско възнаграждение от страна на молителя.

  С отговора си ищецът П. е поискал и отвод на „Върховния съд да постанови своя акт“, по съображения, че „съдът в това тежко политическо положение, или е поставен под натиск от правителството в оставка или от други субекти, или е компрометиран от заинтересованите лица“. В тази връзка се изразява съмнение в безпристрастността на съда, като ищецът счита, че съдът няма да защити правата му „като по-слаба страна в процеса и правния мир“. Същият изразява и мнение, че „точно в този момент“ не вярва в съдебната система, като счита, че тя е „обгърната почти изцяло от корупция и политически зависимости“.

  Съдът намира искането за отвод, за неоснователно. Твърденията на ищеца не попадат в никоя от хипотезите на конкретно и изчерпателно изброените основания за отвод по чл. 22, ал. 1, т.т. 1-5 от ГПК. Не са налице и други обстоятелства, които да пораждат основателно съмнение в безпристрастието на някой от членовете на настоящия съдебен състав, по смисъла на чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК. Това е така, защото никой от съдиите от този състав не намира да е „поставен под натиск от правителството в оставка или от други субекти“ или да е „компрометиран от заинтересовани лица“, както твърди ищецът, без да сочи конкретни обстоятелства в тази насока. Недоверието на ищеца в съдебната система, както и общите му изявления, че тя била „обгърната почти изцяло от корупция и политически зависимости“, също по никакъв начин не сочат на обстоятелства, които да пораждат основателно съмнение в безпристрастието на някой от членовете на настоящия съдебен състав, по смисъла на чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК.

  Молбата на ответника „Енерго-про продажби“ АД е процесуално допустима – подадена е в срока по чл. 248, ал. 1 от ГПК и от процесуално легитимирано за това лице. Молителят иска допълване (а не изменение) на решението в частта му за разноските, поради което не е необходимо да е представил списък на разноските по чл. 80 от ГПК.

  Разгледана по същество, молбата е неоснователна и следва да се остави без уважение по следните съображения:

  В течение на касационното производство ищецът е направил частичен отказ от иска си, поради което с касационното решение № 50/12.05.2021 г. частично са обезсилени въззивното и първоинстанцинното решение, и частично е прекратено производството делото – в частта по направения отказ от иска; в останалата част въззивното решение е отменено и делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на въззивния съд. С

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари