Определение №60190/10.12.2021 по дело №4525/2021

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  Класификация

  • Вид съдебен акт: Предстои добавяне
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати. Влезте в профила си или вижте абонаментните планове.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60190

  гр. София, 10.12 2021 г.

  В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

  Върховният касационен съд на Република България, Първо гражданско отделение, в закрито заседание, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ

  ЧЛЕНОВЕ: ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА

  РОЗИНЕЛА ЯНЧЕВА

  като изслуша докладваното от съдията Първанова гр. дело № 4525/2021 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 307, ал. 1 ГПК.

  Постъпила е молба с вх. № 8721/11.11.2020 г., уточнена с молба с вх. № 25104739/21.06.2021 г., подадена от Д. К. П., [населено място], за отмяна на влязлото в сила решение № 5602/24.07.2014 г., постановено по гр. д. № 4495/2012 г. на Софийски градски съд, с което е потвърдено решение по гр.д. № 5691/2006 г. на Софийски районен съд.

  С посочените решения са отхвърлени предявените от Д. П. искове за допускане на делба на празно дворно място, находящо се в [населено място],[жк], представляващо поземлен имот с пл. № * от кв. 9 по плана на [населено място] и на част от поземлен имот с пл. № * с площ от 380 кв.м., която попада в УПИ * по плана на [населено място], кв. 27,[жк].

  Молбата за отмяна се поддържа на основание чл. 303, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 4 ГПК. Молителят сочи като ново доказателство скица, издадена на 19.02.1997 г. Изложени са твърдения за неистинност на нотариален акт № 107, том ІV, дело № 319/16.04.1979 г. и нотариален акт № 142/1988 г., приети по делото при разглеждане от инстанциите по същество. Не сочи влязло в сила съдебно решение по приключило дело, което да е основание за отмяна по смисъла на чл.303, ал.1, т.4 ГПК.

  Ответниците по молбата за отмяна – Н. Д. Г., Т. А. П., М. Г. Б., Е. А. В., Д. Д. Б. и П. А. Х. не са подали писмен отговор в срока по чл. 306, ал. 3 ГПК.

  При проверка допустимостта на производството, Върховният касационен съд, ІІ г. о., констатира следното:

  Молбата за отмяна изхожда от легитимирано лице, но разгледана по същество е процесуално недопустима, поради следните съображения:

  Съгласно уредбата на производството по отмяна – чл.303 – 309 ГПК, разглеждането на молбата за отмяна по същество се предшества от постановяване на определение по нейната допустимост относно надлежното упражняване правото да се иска отмяна от гледна точка спазване на установените в чл.305 ГПК преклузивни срокове, както и относно наличие на коректно формулирани основания за отмяна по смисъла на чл.303, ал.1 ГПК. В случая се сочат основанията на чл.303, ал.1, т.1, т.2 и ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари