Определение №60190/29.09.2021 по дело №1892/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  3

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60190

  София, 29.09.2021 година

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, търговска колегия, второ отделение, в закрито заседание на двадесет и девети септември две хиляди двадесет и първа година в състав :

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Камелия Ефремова

  ЧЛЕНОВЕ: Бонка Йонкова

  Евгений Стайков

  изслуша докладваното от съдия Е.Стайков т.д.№1892/2021г. и за да се произнесе взе предвид следното :

  Производството е по чл.288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на „Арко Имоти“ ООД –гр.София, срещу решение №262041 от 26.03.2021г., постановено по в.т.д.№479/2020г. на Софийски градски съд, ГО, ІV „Д“ състав, с което е отменено решение №178147/29.07.2019г. по гр.д.№18756/2018г. на СРС, ІІІ ГО, 88 с-в. и вместо това е постановено отхвърляне на предявените от „Арко Имоти“ООД искове с правно основание чл.92, ал.1 ЗЗД против Л. И. К. за сумата 3 294.95 евро (с левова равностойност от 6 442.59 лв.), представляваща неустойка за неизпълнение на договорно задължение по договор от 01.06.2017г., ведно със законната лихва, считано от 21.03.2018г. и за сумата 274.34лв. – мораторна лихва за периода от 20.10.2017г. до 21.03.2018г.

  В касационната жалба се поддържа, че въззивното решение подлежи на касационно обжалване, тъй като делото неправилно е разгледано от районен съд по общия исков ред. Излагат че доводи, че търговският характер на делото обуславя разглеждане на спора по реда на гл.ХХХІІ ГПК, в която е предвидена компетентност на окръжния съд като първа инстанция по търговски спорове. Според касатора въззивният съд е следвало да обезсили решението на районния съд като недопустимо. Отделно се излагат доводи за неправилност на въззивното решение поради противоречие с материалния закон и допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. Претендира се отмяна на въззивното решение и връщане на делото за ново разглеждане, респ. решаване на спора по същество от касационния състав и уважаване на предявените искове. Иска се спиране на изп.дело №202188480400392 на ЧСИ Р. А. до влизане в сила на решение по делото.

  В изложението по чл.284, ал.3 т.1 ГПК касаторът поддържа наличието на основанията по чл.280, ал.2, предл.1, 2 и 3 ГПК и по чл.280, ал.1, т.1 и т.3 ГПК, като са формулирани 11 процесуалноправни въпроса.

  В срока по чл.287 ал.1 ГПК е депозиран писмен отговор на касационната жалба от Л. И. К., в който се твърди, че касационната жалба е недопустима и следва да се остави без разглеждане. Същевременно се излагат доводи, че формулираните от касатора въпроси не са решени в противоречие с практиката на ВКС. Претендират се разноски за касационната инстанция.

  Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на второ отделение, след преценка на данните по делото и на допустимостта на касационната жалба по чл.280 ал.3 т.1 ГПК, ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари