Решение №60190/28.06.2021 по дело №1179/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  2

  Р Е Ш Е Н И Е

  № 60190

  София, 28.06.2021 год.

  Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение в закрито заседание на двадесет и трети юни през две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:Мими Фурнаджиева

  ЧЛЕНОВЕ:Велислав Павков

  Десислава Попколева

  като разгледа докладваното от съдия Попколева гр.дело № 1179 по описа за 2020 год., за да се произнесе взе предвид следното:

  Производството е по чл. 250 ГПК.

  Образувано е по молба на В. Г. С., чрез адв. Ж. Б. с искане за допълване на решение № 161/19.01.2021 г., постановено по гр.д. № 1179/2020 г. на Върховния касационен съд, като в диспозитива, освен предоставяне на информация за произхода на молителката чрез осигуряване на достъп и издаване на преписи от материалите по гр.д. № 85/1969 г. по описа на Ломски народен съд, да се запише и „осигуряване достъп до всички събрани материали, касаещи произхода на молителката...., вкл. да се задължи компетентната община, Дирекция „Гражданско състояние“, да издаде копие от актовата книга от съставения първичен акт за раждане на молителката, както и да се издаде справка за родствени връзки на биологичната майка“. Според молителката липсата на изрично произнасяне в решението на ВКС за достъп до всички материали по делото, както и задължителност спрямо всички учреждения и общини в Република България, препятства правото й да се снабди с информация за произхода си и води до невъзможност да се ползва от решението, с което се допуска предоставяне на информация за произхода й.

  В срока за отговор, контролиращата страна - Върховна касационна прокуратура, не е взела становище по молбата.

  Върховният касационен съд, четвърто гражданско отделение констатира, че молбата с правно основание чл.250 ГПК е допустима, но е неоснователна.

  С решението, чието допълване се иска, съставът на ВКС е отменил въззивно решение № 47/07.01.2020 г. по в.гр.д. № 3589/2019 г. на Софийски апелативен съд и вместо него е постановил да бъде предоставена, на основание чл.105, ал.1 СК вр. чл.2 и чл.530 и сл. ГПК, по молбата на В. Г. С., информация за биологичния й произход, чрез осигуряване на достъп и издаване на преписи от гр.д. № 85/1969 г. по описа на Ломски народен съд за допускане на пълно осиновяване.

  На първо място следва да се посочи, че диспозитивът на решението съответства на отправеното до съда искане за разкриване на информация за биологичния произход по молба на осиновеното лице и е съобразен с разпоредбата на чл.105, ал.1, изр.1 СК, според която достъпът до информацията за произход се контролира от окръжния съд, допуснал осиновяването /при отчитане на факта, че до изменението с ДВ, бр.63/2003 г. на чл.58 СК /отм./, молбите за осиновяване се разглеждаха от районния съд/, т.е. от съда, който съхранява информация за факта на осиновяването и съответно за произхода на осиновеното лице и предоставянето на достъп до тази информация включва такъв до всички материали по осиновителното дело, вкл. и тези, съдържащи данни за биологичните родители на осиновеното лице.

  На следващо място следва да се отбележи, че в молбата по чл.105 СК не се съдържа искане за „осигуряване достъп до всички събрани материали, касаещи произхода на молителката“, което искане освен това е и неконкретизирано /от кого са събрани, къде се съхраняват/. Искания „да се задължи компетентната община, Дирекция „Гражданско състояние“, да издаде копие от актовата книга от съставения първичен акт за раждане на молителката, както и да се издаде справка за родствени връзки на биологичната майка“, също не се съдържат в молбата до окръжния съд, а освен това те нямат и характер на молба по смисъла на чл.105 СК.

  Отделно от гореизложеното, следва да се има предвид, че влязлото в сила решение на съда, с което на основание чл.105 СК молбата на осиновеното лице за предоставяне на информация за биологичния му произход е уважена, макар и да не се ползва със сила на пресъдено нещо поради охранителния характер на производството, представлява акт на съдебно съдействие при упражняване на правото на осиновеното лице да получи

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари