Определение №60189/29.09.2021 по дело №1461/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  2

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60189

  София, 29.09.2021 год.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – Търговска колегия, второ търговско отделение, в закрито заседание на двадесет девети септември две хиляди двадесет и първа година в състав:

  Председател:Камелия Ефремова

  Членове: Бонка Йонкова

  Евгений Стайков

  като изслуша докладваното от съдията Е.Стайков т.д №1461/2020г. по описа на ВКС, ТК, взе предвид следното:

  Постъпила е молба вх. №66701/08.09.2020г. от „ДЗИ – Общо застраховане“ ЕАД, с която се иска да бъде освободена внесеното от молителя в обезпечение по сметката на ВКС в размер на 50 000 лв, въз основа на което е постановено определение №287/23.07.2020г. по ч.т.д.№1197/2020г. на ВКС, ІІ т.о за спиране изпълнението на решение №104/09.04.2020г. по в.гр.д. №443/2019г. на Великотърновски апелативен съд.

  Постъпило е становище от адвокат П. К. като пълномощник на ищеца И. С. Ю., в която не се възразява заплатената на основание чл.282, ал.2, т.1 ГПК да бъде върната на застрахователното дружество, тъй като „претендираното задължение е изплатено от длъжника“.

  Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на второ отделение, намира молбата за основателна.

  С определение №152/24.03.2021г., постановено по т.д.№1461/2020г. на ВКС, ІІ т.о., не е допуснато касационно обжалване на решение №104 от 09.04.2020г. по в.гр.д. №443/2019г. на Великотърновски апелативен съд, с което „ДЗИ – Общо застраховане“ ЕАД е осъдено да заплати на И. С. Ю. общо сумата 50 000 лв .- обезщетение за неимуществени вреди на основание чл.226, ал.1 КЗ (отм.). От представеното удостоверение от ЧСИ В. М. по изп.д. 202118600400617 е видно, че е налице пълно издължаване от „ДЗИ – Общо застраховане“ АД по издадения изпълнителен лист в полза на И. Ю. за сумата 50 000 лв., което не се оспорва и в становището, представено от адвокат П. К.. От приложеното удостоверение от счетоводител на ВКС се установява, че внесеното от „ЗАД „ДЗИ – Общо застраховане“ ЕАД на 02.07.2020г. обезпечение от 50 000 лв. е налично към 28.09.2021г. по сметката на ВКС за обезпечения.

  С изплащането на присъденото от Великотърновски апелативен съд обезщетение от „ДЗИ – Общо застраховане“ ЕАД на ищеца И. Ю. е отпаднало основанието за задържане на внесеното обезпечение по реда на чл.282, ал.2 ГПК .

  По изложените съображения, Върховен касационен съд, търговска колегия, състав на второ търговско отделение,

  О П Р Е Д Е Л И:

  Освобождава сумата 50 000лв., внесена като обезпечение по чл.282, ал.2, т.1 ГПК от „ДЗИ – Общо застраховане“ ЕАД на 02.07.2020г. за спиране изпълнение на решение №104/09.04.2020г. по в.гр.д. №443/2019г. на Великотърновски апелативен съд.

  Да се преведе сумата 50 000лв (петдесет хиляди лева) по посочената в молбата с вх. №66701/08.09.2020г.. банкова сметка на „ДЗИ – Общо застраховане“ ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари