Разпореждане №60187/17.08.2021 по дело №


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

  № 60187

  гр. София, 17.08.2021 г.

  БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА– за заместник председател на ВКС и Ръководител на гражданска колегия /съгласно Разпореждане № 150/27.07.2021 г. на заместник- председателя на ВКС и ръководител на ГК/, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 604941 от 12.08.2021 г., констатира следното:

  Преписката е образувана по касационна жалба вх. № 311694 от 26.04.2021 г. срещу решение № 260507 от 22.01.2021 г. по в.гр.д. № 3467/2020 г. на СГС.

  Касационното производство е по чл. 422 ГПК, вр. чл. 240, ал. 1 ЗЗД, и чл. 99, ал. 4 ЗЗД– II поток (ІІІ г.о.)

  Касационната жалба отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 284 ГПК, а именно:

  1/ подадена е в срока по чл. 283 ГПК /препис от обжалвания акт е връчен на страната на 27.04.2021 г./;

  2/ подлежи на касационно обжалване съгласно чл. 280, ал. 3 ГПК;

  3/ не може да се установи, дали отговаря на изискванията по чл. 284 ГПК – жалбата е постъпила по ел. поща и е подписана с ел. подпис, като липсва разпечатка от електронен файл за проверка валидността на положения КЕП, която техническа проверка може да служебно извършена единствено администриращият жалбата съд, в чиято електронна система е постъпил електронният документ. Предвид гореизложеното, преписката следва да бъде върната на администриращия съд за да извърши служебно техническа проверка на осъществените действия в електронна форма;

  4/ не е приложено изложение съгласно чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 и ал. 2 ГПК- Изложението трябва да отговаря на изискванията на чл. 280 ГПК и постановеното по приложението му ТР №1/19.02.2010 г. по тълк. дело № 1/2009 г. на ВКС, ОСГТК, като касаторът посочи правният въпрос/и, по който/които въззивният съд се произнесъл и обоснове коя от хипотезите на чл. 280, ал. 1, т. 1-3 ГПК е налице, респ. позовава ли се на пороци по чл. 280, ал. 2 ГПК; На касатора следва да бъдат дадени указания да представи приподписано изложение, отговарящо на изискванията на чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК, вр. чл. 280 ГПК;

  5/ приложено пълномощно съгласно чл. 284, ал. 2, вр. с чл. 284, ал. 3, т 3 ГПК /на л. 45 от гр.д. № 81590/2017 на СРС във вр. л. 21 от в.гр.д. № 3467/2020 г. на СГС /;

  6/не е внесена държавна такса съгласно чл. 284, ал. 3, т. 4 ГПК, във вр. с чл. 18, ал. 2, т. 1 ТДТССГПК- на жалбоподателя следва да се укаже от администриращия съд да внесе държавна такса в размер на 30 лева по сметка на ВКС;

  7/ осъществена е процедурата по чл. 287, ал. 1 ГПК за връчване на преписи /постъпил отговор в срок- препис от касационната жалба е връчен на 01.07.2021 г., с пълномощно към същия /;

  По изложените съображения, и.ф. заместник- председателя на ВКС и ръководител на Гражданска колегия,

  Р А З П О Р Е Д И :

  ВРЪЩА преписката на Софийски градски съд за изпълнение на дадените по- горе указания.


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари