Определение №60187/27.09.2021 по дело №1102/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  3

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60187

  гр. София, 27.09.2021год.

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на шестнадесети септември две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: КОСТАДИНКА НЕДКОВА

  АННА БАЕВА

  изслуша докладваното от съдия Анна Баева т.д. № 1102 по описа за 2020г., и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл.282, ал.5 ГПК.

  Постъпило е искане от М. Д. Д. да бъде отменено спирането на изп.д. № 124/2020г. по описа на ДСИ при РС – Кърджали и да бъде преведена гаранцията по изпълнителното дело.

  С последваща молба от 07.07.2021г. отново е направено искане гаранцията да бъде преведена по изпълнителното дело, като е посочена банкова сметка. Към молбата е приложено и разпореждане от 14.06.2021г. по посоченото изпълнително дело.

  Ответникът по молбата „Устра-бетон“ ООД не представя отговор на направеното искане.

  С определение № 3 от 22.07.2020г. по настоящото т.д. № 1102/2020г. на ВКС, ТК, II т.о. е постановено спиране на изпълнението на въззивно решение № 206 от 13.12.2019г. по в.гр.д. № 207/2019г. на Окръжен съд – Кърджали, с което е потвърдено решение № 227 от 02.05.2019г. по гр.д. № 1551/2018г. на Районен съд – Кърджали в частта, с която „Устра-бетон“ ООД е осъден да заплати на М. Д. Д. сумата 20 743,57 лева – неплатена цена на услуги демонтаж на съоръжения от желязо и извозване на строителни съоръжения от желязо по фактура № [ЕГН]/13.05.2015г. и договор за цесия от 10.05.2018г., ведно със законната лихва, считано от 20.10.2018г. до окончателното й изплащане, както и сумата 6 317,66 лева, представляваща обезщетение за забава в размер на законната лихва върху сумата 20 743,57 лева за периода от 20.10.2015г. до 19.10.2018г. включително.

  С определение № 190 от 12.04.2021г., постановено по настоящото дело, не е допуснато касационно обжалване на въззивното решение.

  С молба вх. № 65615 ог 07.07.2021г. молителят е представил разпореждане от 14.06.2021г. по изп.д. № 20205140400124. Видно от разпореждането, то е постановено по втора молба на взискателя „Бодкомерс Консулт” ЕООД, представлявано от управителя М. Д. Д., с която е направено искане да бъде наложен запор върху внесената по настоящото т.д. № 1102/2020г. на ВКС гаранция от длъжника „Устра – Бетон” ООД, като първата молба с идентично искане е била оставена без уважение. С разпореждането взискателят „Бодкомерс Консулт” ЕООД е уведомен, че за да получи внесената в негова полза гаранция от длъжника, следва да направи искане до ВКС същата да бъде преведена по негова сметка.

  Върховният касационен съд, ТК, състав на Второ отделение, като взе предвид обсъдените данни, намира, ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари