Определение №60187/28.06.2021 по дело №1071/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60187

  София, 28.06.2021 г.

  Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и втори юни две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАСИЛКА ИЛИЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: МИМИ ФУРНАДЖИЕВА

  ДЕСИСЛАВА ПОПКОЛЕВА

  изслуша докладваното от съдията ВАСИЛКА ИЛИЕВА

  гр.дело № 1071/2021 год.

  Производството е по чл. 307 ,ал. 1 от ГПК.

  Образувано е по молба за отмяна подадена от адв.В.Д. – пълномощник на В. П. М.,Д. П. М. и Р. И. М. с вх. № 260436/ 07.01.2021 г. на влязло в сила решение от 06.11.2017 г. по гр.д.№ 5174/2015 г. по описа на Русенски районен съд,с което молителите,като законни наследници на П. П. М. са осъдени да заплатят на “Финанс Инфо Асистанс” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.София, ул."Врабча" № 8, сумите от 8 171,89 лева – главница; 200 лева – лихва за просрочие по чл.10 от договора за кредит, за периода 12.09.2012г. до 11.09.2015г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 12.09.2015г. до окончателното й изплащане, съразмерно с наследствения си дял – по 1/3 за всеки от тях, както и сумите от 585,88 лева - разноски, съразмерно с уважената част от предявените искове и 100 лева – юрисконсултско възнаграждение.

  Молителите обосновават молбата си за отмяна на основание чл.303,ал.1,т.4 ГПК с твърдение,че е налице влязло в сила решение на Софийски районен съд постановено по гр.д.№ 32567/2015 год.,ГО- 35 състав,с което е обявена нищожността на договора за встъпване в дълг от 7.08.2013 год. и са присъдени суми,различни по размер от дължимите по гр.д. № 5174/2015 г.на РС-Русе.

  Ответникът по молбата за отмяна – „Финанс инфо асистанс“ЕООД, чрез юрк.И.У., в писмения отговор по чл.306 ал.3 ГПК оспорва молбата като недопустима и неоснователна.

  Върховният касационен съд, състав на ІV г.о., като разгледа молбата за отмяна и взе предвид изложеното в нея,намира,че молбата за отмяна е допустима - отговаря на изискванията на чл.305,ал.1,т.4 ГПК ,поради което следва да се допусне до разглеждане по същество.

  Водим от изложените съображения Върховният касационен съд, състав на ІV г.о.

  О П Р Е Д Е Л И :

  ДОПУСКА до разглеждане по същество молбата на В. П. М.,Д. П. М. и Р. И. М. за отмяна на влязло в сила решение от 06.11.2017 г. по гр.д.№ 5174/2015 г. по описа на Русенски районен съд.

  Делото да се докладва на Председателя на IV г. о. на ВКС за насрочване в открито съдебно заседание и призоваване на страните.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ЧЛЕНОВЕ:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари