Разпореждане №60186/17.08.2021 по дело №


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

  № 60186

  гр. София, 17.08.2021 г.

  БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА– за заместник председател на ВКС и Ръководител на гражданска колегия /съгласно Разпореждане № 150/27.07.2021 г. на заместник- председателя на ВКС и ръководител на ГК/, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 604940 от 12.08.2021 г., констатира следното:

  Преписката е образувана по касационна жалба вх. № 327836 от 14.06.2021 г. срещу решение № 262877 от 26.04.2021 г. по в.гр.д. № 5587/2020 г. на СГС.

  Касационното производство е по чл. 26, ал. 2, пр. 2 и 3 ЗЗД и чл. 26, ал. 1, пр. 1 ЗЗД – II поток (ІІІ г.о.)

  Касационната жалба отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 284 ГПК, а именно:

  1/ подадена е в срока по чл. 283 ГПК /препис от обжалвания акт е връчен на страната на 14.05.2021 г./;

  2/ подлежи на касационно обжалване съгласно чл. 280, ал. 3 ГПК;

  3/ отговаря на изискванията по чл. 284, ал. 1 ГПК;

  4/ приложено изложение съгласно чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК;

  5/ приложено пълномощно съгласно чл. 284, ал. 2, вр. с чл. 284, ал. 3, т 3 ГПК /по преписката /;

  6/не е внесена държавна такса съгласно чл. 284, ал. 3, т. 4 ГПК, във вр. с чл. 18, ал. 2, т. 1 ТДТССГПК- на жалбоподателя следва да се укаже от администриращия съд да внесе държавна такса в размер на 30 лева по сметка на ВКС IBAN:BG 78 BNBG 9661 3100 1781 01, за разглеждане на касационната жалба в производство по чл. 288 ГПК и да представи доказателства за внесената такса;

  7/ осъществена е процедурата по чл. 287, ал. 1 ГПК за връчване на преписи /постъпил отговор в срок- препис от касационната жалба е връчен на 01.07.2021 г., с пълномощно към същия /;

  По изложените съображения, и.ф. заместник- председателя на ВКС и ръководител на Гражданска колегия,

  Р А З П О Р Е Д И :

  ВРЪЩА преписката на Софийски градски съд за изпълнение на дадените по- горе указания.


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари