Решение №60186/12.10.2021 по дело №1453/2021

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  Р Е Ш Е Н И Е

  № 60186

  София 12.10.2021г.

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение в открито заседание на двадесет и осми септември през две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИО ПЪРВАНОВ

  ЧЛЕНОВЕ: ИЛИЯНА ПАПАЗОВА

  МАЙЯ РУСЕВА

  при участието на секретаря Даниела Цветкова,

  като изслуша докладваното от съдия Папазова гр.д.№ 1453 по описа за 2021г. на ІІІ г.о. и за да се произнесе взе пред вид следното :

  Производството е с правно основание чл.303 ал.1 т.1 от ГПК.

  Образувано е въз основа подадена молба с вх.№ 263717 от 18.03.2021г. от М. П. Б. от [населено място], чрез процесуалния представител адвокат Д., за отмяна на решение № 1147 от 16.07.2018г. по гр.д. № 7588/2017г. на Районен съд Плевен, потвърдено с решение № 50 от 8.02.2019г. по в.гр.д. № 732/2018г. на Окръжен съд Плевен, с което е признато за установено, че той дължи на „Топлофикация Плевен“ЕАД сумата от 351.96лв., от която 331.76лв. незаплатена топлинна енергия, отдадена за сградна инсталация и такса за услуга дялово разпределение за периода 1.08.2015г.-30.04.2017г., ведно със законната лихва, считано от 16.06.2017г. и на основание чл.86 ЗЗД сумата от 20.20лв., като е отхвърлен иска в останалата му част от 545.94лв.и са присъдени разноски.

  Молбата за отмяна е подадена на основание чл.303 ал.1 т.1 ГПК, поради наличие на нови доказателства и обстоятелства – влезли в сила две съдебни решения и заключения на две вещи лица, постановени по друго дело /гр.д.№ 2322/2020г. на ПРС/, за които твърди, че са от съществено значение за изхода на делото, не са могли да бъдат известни при решаването му, но ако бяха известни – изходът от спора би бил друг. В съдебно заседание молителят се явява лично и с процесуалния си представител и поддържа молбата си.

  Ответникът„Топлофикация Плевен“ЕАД и третото лице помагач „Нелбо“ЕАД не се явяват и не се представляват. Изразеното от ответната страна в отговора становище, чрез процесуалния представител С. е за недопустимост поради просрочие и неоснователност поради липса на предпоставките на посоченото основание за отмяна. Счита, че се желае преразглеждане на вече разрешения правен спор и че молителят се домогва да поправи свое процесуално бездействие в хода на вече приключилото с влязъл в сила акт производство.

  Върховният касационен съд, състав на Трето гражданско отделение, като обсъди направеното искане, изразените становища и доказателствата по делото, намира молбата за неоснователна по следните съображения :

  Съгласно установената практика „ново”, по смисъла на чл.303 ал.1 т.1 ГПК е това обстоятелство, което е съществувало преди момента на постановяване на решението, но което не е било известно на страната, /респективно не е станало достояние на съда/ и нейното незнание се дължи на обективни причини. Не е „ново“ това ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари