Разпореждане №60185/17.08.2021 по дело №


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

  № 60185

  гр. София, 17.08.2021 г.

  БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА – и.ф. заместник-председател на Върховния касационен съд и ръководител на Гражданска колегия (съгласно Разпореждане № 150 от 27.07.2021 г. на заместник-председателя на Върховния касационен съд и ръководител на Гражданска колегия), при проверка на допустимостта на преписка вх. № 7446 от 10.08.2021 г., констатира следното:

  Касационното производство е по чл. 344, ал. 1, т. 1, 2 и 3 КТ във вр. с чл. 225, ал. 1 КТ – II поток (ІІІ г.о.).

  Касационна жалба вх. № 1781/28.06.2021 г. срещу решение № 25 от 21.05.2021 г. по в. гр. д. № 1230/2021 г. на Окръжен съд – Стара Загора не отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 284 ГПК, а именно:

  1/ подадена е в срока по чл. 283 ГПК – препис от обжалваното решение е връчен на касатора на 27.05.2021 г. /28.06. – първи работен ден/;

  2/ подлежи на касационно обжалване съгласно чл. 280, ал. 3 ГПК;

  3/ отговаря на изискванията по чл. 284, ал. 1 ГПК;

  4/ не е приложено изложение съгласно чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК;

  5/ приложено е адвокатско пълномощно съгласно чл. 284, ал. 2, вр. чл. 284, ал. 3, т. 3 ГПК – към к.ж.;

  6/ не се дължи внасяне на държавна такса съгласно чл. 83, ал. 1, т. 1 ГПК;

  7/ осъществена е процедурата по чл. 287, ал. 1 ГПК за връчване на преписи – постъпил е отговор.

  Предвид изложеното, постъпилата касационна жалба е нередовна, не отговаря на изискванията на чл. 284, ал. 1 ГПК и следва да бъде върната на администриращия съд за привеждането й в съответствие с тях, а именно: за даване на указания на жалбоподателя да представи изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК, приподписано от адвокат, в случай че жалбоподателят няма юридическа правоспособност.

  По изложените съображения, и. ф. заместник-председател на Върховния касационен съд и ръководител на Гражданска колегия,

  Р А З П О Р Е Д И :

  ВРЪЩА преписката на Окръжен съд – Стара Загора за изпълнение на дадените указания.

  И. Ф. ЗАМEСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС

  И РЪКОВОДИТЕЛ НА ГК:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари