Определение №60182/24.11.2021 по дело №3903/2021

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  Класификация

  • Вид съдебен акт: Предстои добавяне
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати. Влезте в профила си или вижте абонаментните планове.

  1

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60182

  гр. София, 24.11. 2021 г.

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение, в закрито заседание на осемнадесети ноември две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРГАРИТА СОКОЛОВА

  ЧЛЕНОВЕ: СВЕТЛАНА КАЛИНОВА

  ГЪЛЪБИНА ГЕНЧЕВА

  като разгледа докладваното от съдия Генчева гр. дело № 3903 по описа за 2021 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 307 ГПК.

  Постъпила е молба вх.№ 283711 от 16.04.2021 г., допълнена с молба от 286062 от 05.05.2021 г., от М. Х. О. и Ц. И. И. за отмяна на влязлото в сила решение № 78 от 15.01.2021 г. по гр.д.№ 3617/2019 г. на Върховния касационен съд, първо гражданско отделение, поправено по реда на чл.247 ГПК с решение № 60149 от 06.10.2021 г. по същото дело, постановено по иск за делба във фазата по допускането ѝ.

  Ответниците по молбата за отмяна Т. Д. О. и Т. В. О. поддържат становище за нейната недопустимост.

  Ответникът по молбата Д. Х. О.-М. не е взела становище по молбата за отмяна.

  С молба вх. № 67427/06.10.2021 г. е направено искане за конституиране на правоприемниците на починалата след подаване на отговор на молбата за отмяна страна по делото – Т. В. О.. Видно от представеното удостоверение за наследници № 1389 от 15.09.2021 г., издадено от [община], наследници по закон на Т. В. О., починала на 13.09.2021 г., са Т. Д. О. – съпруг, К. К. К. – син, Л. К. В. – дъщеря, Д. Т. О.-Н. – дъщеря. Последните следва да се конституират като ответници по молбата за отмяна на основание чл.227 ГПК.

  Върховният касационен съд, състав на Първо гражданско отделение, приема следното:

  Съгласно приетото в т. 10 на Тълкувателно решение № 7 от 31.07.2017 г. по тълк. д. № 7/2014 г. на ВКС, ОСГТК, молба за отмяна, която не съдържа конкретни и надлежни твърдения за наличие на някое от основанията по смисъла на чл. 303, ал. 1 и чл. 304, ал. 1 ГПК, е недопустима. ВКС се произнася с определение, с което я оставя без разглеждане.

  В настоящия случай депозираната молба за отмяна не съдържа твърдение за наличие на основание по чл.303, ал.1 ГПК. С разпореждане от 19.04.2021 г. на молителите са дадени указания да представят точно и мотивирано изложение на основанията за отмяна, като съобщението с указанията им е връчено на 27.04.2021 г., чрез адвокат. Молителите са подали допълнително изложение вх. № 286062 от 05.05.2021 г., което обаче не отстранява нередовността на молбата за отмяна. В него отново не се съдържа нито ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари