Определение №60182/28.09.2021 по дело №1091/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  Върховен касационен съд, I т. о., определение по т. д. № 1091/2021 г., стр. 2/2

  ОПРЕДЕЛЕНИЕ

  № 60182

  София, 28.09.2021 г.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, Първо търговско отделение, в състав:

  Председател: Елеонора Чаначева

  Членове: Росица Божилова

  Васил Христакиев

  разгледа в закрито заседание докладваното от съдията Христакиев т. д. № 1091 по описа за 2021 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 280 и сл. ГПК.

  С въззивно решение Софийски апелативен съд, след отмяна на първоинстанционното решение, е отхвърлил предявения от Национална агенция за приходите иск по чл. 694, ал. 3, т. 2 ТЗ за установяване на несъществуването на привилегия на вземане на ответника „Мак-Ойл-2“ ЕООД, прието в производството по несъстоятелност на ответника „Растма Май“ АД (н).

  Касационна жалба е подадена от ищеца Национална агенция по приходите.

  Постъпила е молба на ответника „Мак-Ойл-2“ ЕООД за прекратяване на производството поради това, че ответникът „Растма Май“ АД (н) е заличен от търговския регистър след прекратяване на производството по несъстоятелност.

  Останалите страни не изразяват становище по искането.

  При извършената служебна справка в търговския регистър и въз основа на служебно изисканата справка на съда по несъстоятелността касационната инстанция установи, че с решение № 260062/13.05.2021 г. по т. д. № 13/2017 г. Врачанският окръжен съд на основание чл. 632, ал. 4 ТЗ е прекратил производството по несъстоятелност на „Растма Май“ АД (н) и е постановил заличаване на дружеството от търговския регистър. Решението е влязло в сила на 21.05.2021 г. и заличаването е вписано на 31.05.2021 г.

  Със заличаването от търговския регистър несъстоятелното дружество е изгубило качеството си на юридическо лице, съответно правосубектността си. Правосубектността е абсолютна процесуална предпоставка, за чието наличие съдът следи служебно във всяка фаза на висящия исков процес. Липсата на ответна страна поради заличаването ѝ от търговския регистър след постановяването на въззивното решение и подаването на касационната жалба има за последица процесуална недопустимост на касационното производство, която налага прекратяването му.

  С тези мотиви съдът

  ОПРЕДЕЛИ:

  Прекратява производството по т. д. № 1091/2021 г. по описа на Върховния касационен съд, I т. о.

  Определението подлежи на обжалване пред друг състав на ВКС от връчването му на страните.

  Председател:

  Членове:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари