*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60181

  [населено място], 28.09.2021 г.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – Търговска колегия, състав на първо търговско отделение в закрито заседание в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛ МАРКОВ

  ЧЛЕНОВЕ: ИРИНА ПЕТРОВА

  ДЕСИСЛАВА ДОБРЕВА

  като изслуша докладваното от съдия Добрева т. д. № 1781 по описа за 2021 г., за да се произнесе взе предвид следното:

  Производство по чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ срещу решение № 260565/21.04.2021 г. по в. д. № 451/2021 г. на Окръжен съд Пловдив в частта, с която, след отмяна на решение на Районен съд Пловдив по гр. д. № 6424/2020 г., жалбоподателят е осъден да заплати на „Пловдивска консерва“ АД горницата над 10 974, 74 лв. до 13 402, 38 лв. на основание чл. 59 ЗЗД, представляваща средномесечен пазарен наем за ползване на собствените на ищеца цистерни с гориво за периода 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 08.06.2020 г.

  Касаторът прави оплакване за неправилност на постановеното от Окръжен съд Пловдив решение поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. В представеното изложение по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК се твърди произнасяне на съда в противоречие с практика на Върховния касационен съд и необходимост от развитие на правото.

  Ответникът по касационната жалба „Пловдивска консерва“ АД я оспорва като недопустима, евентуално неоснователна. Моли касационната жалба да бъде оставена без разглеждане, евентуално атакуваното решение да не бъде допуснато до касация. Претендира заплащане на разноски, посочени в списък по чл. 80 ГПК, за извършването на които представя доказателства.

  Върховният касационен съд, Търговска колегия, състав на първо търговско отделение, като взе в предвид изложените доводи и провери данните по делото в съответствие с правомощията си по чл. 288 ГПК, намира следното :

  Касационната жалба е подадена в преклузивния срок по чл. 283 ГПК от легитимирана да обжалва страна, но срещу неподлежащ на обжалване акт /въпреки указаното в обратен смисъл в атакуваното въззивно решение/, поради което е процесуално недопустима.

  Съгласно разпоредбата на чл. 280, ал. 3, т. 1 ГПК от обхвата на касационен контрол са изключени решенията по въззивни дела с цена на иска до 5 000 лв. – за граждански дела, и до 20 000 лв. – за търговски дела, с изключение на решенията по искове за собственост и други вещни права върху недвижими имоти и по съединените с тях искове, които имат обуславящо значение за иска за собственост.

  В процесната хипотеза Районен съд Пловдив е сезиран от „Пловдивска консерва“ АД с иск по чл. 59 ЗЗД за заплащане ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари