Определение №60180/27.09.2021 по дело №1885/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  Върховен касационен съд, I т. о., определение по т. д. № 1885/2021 г., стр. 2/2

  ОПРЕДЕЛЕНИЕ

  № 60180

  София, 27.09.2021 г.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, Първо търговско отделение, в състав:

  Председател: Елеонора Чаначева

  Членове: Росица Божилова

  Васил Христакиев

  разгледа в закрито заседание докладваното от съдията Христакиев т. д. № 1885 по описа за 2021 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 280 и сл. ГПК.

  С въззивно решение Пловдивски окръжен съд е оставил в сила първоинстанционното решение, с което е изцяло уважен предявеният от „Терем – Хан Крум“ ЕООД срещу Н. Д. иск по чл. 55, ал. 1, пр. 1 ЗЗД за заплащане на сумата 8351,48 лв. (заедно със законната лихва от предявяване на иска), представляваща неоснователно получени възнаграждения и обезщетения по договор за управление на търговско дружество.

  Подадена е касационна жалба от ответника Д. с изложени оплаквания за неправилност на въззивното решение и искане за отмяната му със съответните последици.

  При проверка на редовността и допустимостта на жалбата съдът намери същата за недопустима.

  Предявеният иск по чл. 55, ал. 1, пр. 1 ЗЗД има за предмет връщане на суми, получени без основание във връзка с договор за управление на търговско дружество.

  Последователна е установената практика на ВКС, че спор за вземания, основани на договор за възлагане на управлението на търговско предприятие или свързани с такъв договор, каквито са вземанията за връщане на неоснователно платени суми по него, обуславя търговски характер на делото, за което определящи са търговското качество на ответника и целта на договора, а не приложимостта на разпоредбите на ЗЗД относно договора за поръчка – ч. т. д. № 275/2018 г., I т. о. и цитираната там практика, ч. т. д. № 201/2016 г., II т. о., по аналогичен случай.

  С оглед изложеното в разглеждания случай делото е търговско по смисъла на чл. 280, ал. 3, т. 1 ГПК, поради което и доколкото цената на предявения иск (8351,48 лв.) е под установения праг от 20 000 лв. за касационна обжалваемост на въззивните решения по търговски дела, въззивното решение не подлежи на касационно обжалване, същото е влязло в сила с постановяването му, а подадената касационна жалба е недопустима и следва да се остави без разглеждане.

  С тези мотиви съдът

  ОПРЕДЕЛИ:

  Оставя без разглеждане подадената от Н. А. Д. касационна жалба вх. № 2283/21.07.2021 г. срещу решение № 260748/02.06.2021 г. по гр. д. № 2474/2020 г. по описа на Пловдивски окръжен съд, и прекратява производството по т. д. № 1885/2021 г. по описа на ВКС, I т. о.

  Определението подлежи на обжалване пред друг състав на ВКС в едноседмичен срок от връчването му на страните.

  ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари