Решение №60179/15.12.2021 по дело №2187/2021

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  Класификация

  • Вид съдебен акт: Предстои добавяне
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати. Влезте в профила си или вижте абонаментните планове.

  Р Е Ш Е Н И Е

  № 60179

  София, 15.12.2021 год.

  В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – Търговска колегия, І т.о. в публичното заседание на девети декември през две хиляди двадесет и първа година в състав:

  Председател: Дария Проданова

  Членове: Евгений Стайков

  Анжелина Христова

  при участието на секретаря Петя Петрова, като изслуша докладваното от съдията Проданова т.д. № 2187 по описа за 2021 год. за да се произнесе взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл.303 и сл.ГПК.

  Образувано е по депозираната от Сдружение „Дружество за колективно управление в частна полза на правата на продуцентите на звукозаписи и музикални видеозаписи и на артистите - изпълнители Профон” (СНЦ „Профон”) молба за отмяна на основание чл.303 ал.1 т.3 ГПК на влязлото в сила Решение № 36 от 30.10.2018 год. по т.д.№ 39/2017 год. на Видинския окръжен съд. С това решение е обявен за недействителен на основание чл.135 ЗЗД по иск на „Корпоративна търговска банка”АД – в несъстоятелност (КТБ) (н) договор по силата на който е учредена ипотека върху недвижим имот, сключен между СНЦ”Профон” и „Гипс”АД.

  Основанието по т.3 на чл.303 ал.1 ГПК молителят свързва с постановеното Решение № 8/27.05.2021 год. по к.д.№ 9/2020 год., с което КС на РБ е приел, че разпоредбата на чл.60б ЗБН е противоконституционна.

  Чрез представен по делото писмен отговор, ответникът по молбата за отмяна „КТБ (н) на синдиците си и процесуалния си представител в съдебно заседание изразява становище, че тя е неоснователна. Решението на Конституционния съд е постановено след влизане на решението в сила; обявяването на противоконституционността на закон дори решението да се основава на него не е в обхвата на т.3 на чл.303 ГПК; искът е с правно основание чл.135 ал.1 ЗЗД, а не по чл.60б ЗБН. Има искане за присъждане на разноски.

  Ответникът по молбата за отмяна „Гипс”АД (н) не е изразил становище.

  Като взе предвид становищата на страните и извърши проверка за наличието на предпоставките по чл.303 ал.1 т.3 ГПК, ВКС-Търговска колегия, състав на І т.о. приема следното:

  Молбата е неоснователна

  С решението, чиято отмяна се иска, Видинският окръжен съд се е произнесъл по предявен от КТБ (н) срещу СНЦ”Профон” и „Гипс”АД иск с правно основание чл.135 ал.1 ЗЗД.

  Искът се основава на това, че „Гипс”АД е имал качеството на длъжник на банката по непогасено кредитно задължение, което е било обявено за предсрочно изискуемо. Със сделката, чиято недействителност е предмет на иска, длъжникът е учредил в ипотека върху свой недвижим имот за обезпечаване на чужд дълг - ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари