Определение №60179/23.06.2021 по дело №1744/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60179

  гр. София, 23.06. 2021 г.

  ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и първи юни през две хиляди и двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ : ВЕСКА РАЙЧЕВА

  ЧЛЕНОВЕ : ГЕНИКА МИХАЙЛОВА

  ЛЮБКА АНДОНОВА

  като разгледа, докладваното от съдия Любка Андонова гр. дело № 1744 по описа за 2021 г, за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 307 ГПК.

  Делото е образувано по молба вх.№ 261314/15.3.2021 г, подадена от М. Б. М. от [населено място], чрез процесуалния й представител адв.В. Р. за отмяна на влязлото в сила решение № 245 от 27.7.2020 г по в.гр.дело № 201/20 г на Софийски окръжен съд, Гражданско отделение, втори въззивен състав, с което е потвърдено решение № 244/31.10.2019 г като е признато за установено на основание чл.422 ал.1 ГПК вр.чл.232 ал.2 вр.чл.228 ЗЗД и чл.86 ал.1 ЗЗД, че М. Б. М. дължи на Община Ихтиман, сумата 5083, 33 лв представляваща наемна цена по договор за отдаване под наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд, както и сумата 611, 28 лв лихва за забава в периода 23.5.16 г до 28.7.17 г.

  Молителката излага твърдения, че в първоинстанционното производство, проведено пред РС-Ихтиман е упълномощила процесуален представител адв.Г., само за тази инстанция, не и за въззивната такава.Независимо от това адв.Г. е подала въззивна жалба и е представлявала ответницата без валидно учредена представителна власт в производството пред Софийски окръжен съд.М. подържа, че не е подписала представения от пълномощника пред СОС договор за правна помощ и съдействие.Счита, че са налице отменителните основания по чл.303 ал.1 т.2 и т.5 ГПК, тъй като не е била редовно представлявана в цялото въззивно производство.Заявява, че е разбрала за образуваното пред СОС дело едва когато на съпруга й е връчено съобщение за доброволно изпълнение/14.12.20 г/. В молбата е направено доказателствено искане за допускане изслушването на съдебно-графологическа експертиза за установяване на обстоятелството, дали представения договор за правна помощ и съдействие в полза на адв.Г. за извършване на процесуално представителство пред въззивната инстанция е подписан от ищцата.

  Ответникът по молбата Община-Ихтиман не взема становище по същата.

  Съдът намира молбата за допустима, с оглед изложените твърдения и редовна.Същата следва да бъде насрочена за разглеждане в открито съдебно заседание, с призоваване на страните, като следва да бъде допуснато формулираното в нея доказателствено искане.

  По изложените съображения съдът

  О П Р Е Д Е Л И :

  ДОПУСКА до разглеждане молба вх.№ 261314/15.3.2021 г, подадена от М. Б. М. от [населено място], чрез процесуалния й представител адв.В. Р. за отмяна на влязлото в сила решение № 245 от 27.7.2020 г по в.гр.дело № 201/20 г на Софийски окръжен съд, Гражданско отделение, втори въззивен състав, с което е потвърдено решение № 244/31.10.2019 г като е признато за установено на основание чл.422 ал.1 ГПК вр.чл.232 ал.2 вр.чл.228 ЗЗД и чл.86 ал.1 ЗЗД, че М. Б. М. дължи на Община Ихтиман сумата 5083, 33 лв представляваща наемна цена по договор за отдаване под наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд, както и сумата 611, 28 лв лихва за забава в периода 23.5.16 г до 28.7.17 г.

  ДОПУСКА изслушване на съдебно-графологическа експертиза със задача вещото лице да се произнесе по въпроса дали положеният от М. М. подпис върху договор за правна защита и съдействие от 11.11.10 г в полза на адв.Б. Г. изхожда от упълномощителката.

  ЗАДЪЛЖАВА последната в едноседмичен срок от връчването да внесе депозит за съдебно-графологическа експертиза в размер на 250 лв както и в същия срок да представи на вещото лице сравнителен материал за работа в оригинал.

  НАЗНАЧАВА вещо лице С. Е. Ц., [населено място],[жк], [жилищен адрес] моб.тел.[№].

  При неизпълнение в срок молбата за отмяна ще бъде върната, а производството по делото прекратено.

  След изпълнение на горните указания делото да се докладва за насрочване в открито съдебно заседание с призоваване на страните.

  Определението не подлежи на обжалване.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари