Решение №60178/15.12.2021 по дело №2068/2020

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  Класификация

  • Вид съдебен акт: Предстои добавяне
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати. Влезте в профила си или вижте абонаментните планове.

  Р Е Ш Е Н И Е

  № 60178

  София, 15.12. 2021 год.

  В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – Търговска колегия, І т.о. в публичното заседание на девети декември през две хиляди и двадесет и първа година в състав:

  Председател: Дария Проданова

  Членове: Евгений Стайков

  Анжелина Х.

  при участието на секретаря Петя Петрова, като изслуша докладваното от съдията Проданова т.д. № 2068 по описа за 2020 год. за да се произнесе взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл.290 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на „МВ Трейдинг-2008“ЕООД срещу Решение № 898/22.04.2020 год. по т.д. № 5087/2019 год. на Софийски апелативен съд, с което e потвърдено решение № 1223/04.07.2019 год. по т.д. № 14490/2018 год. на Софийски градски съд в частта, с която касаторът е осъден да върне на осн. чл.60а ал.1 т.1 предл.2 ЗБН в масата на несъстоятелността на „Корпоративна търговска банка“АД – в несъстоятелност [КТБ (н)] собствеността върху три недвижими имота, представляващи поземлени имоти с идентификатори 05815.308.184, 05815.308.182 и 05815.308.183 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД 18-49/14.10.2011 год. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ съответно от 4122 кв.м., 2380 кв.м. и 1214 кв.м., находящи се на адрес: [населено място], л.к. 2140 ул. „I-ва”, с трайно предназначение на територията – урбанизирана. Съдът е присъдил в полза на масата на несъстоятелността на банката направените от синдика разноски по делото.

  В касационната жалба се поддържат доводи за недопустимост, евентуално за неправилност на въззивното решение, както и за наличие на основания по чл.280 ал.1 и 2 ГПК за допускане на касационно обжалване.

  Чрез представен по делото по реда и в срока на чл.287 ал.1 ГПК писмен отговор ответникът по касация, чрез А. Н. Д. и К. Х. М., упражняващи правомощията на синдици на „Корпоративна търговска банка” АД (н), оспорва основателността на касационната жалба. Подробни доводи са изложени от процесуалния представител адв. К. в публичното съдебно заседание.

  Касационният контрол е обусловен от произнасянето на Конституционния съд на Република България с Решение № 8/27.05.2021 год. по конст. дело № 9/2020 год. Поради това, че разпоредбата на чл.60а ал.1 от ЗБН (обн. ДВ бр.22 от 2015 год., доп. бр.33 от 2019 год., в сила от 19.04.2019 год.) е обявена за противоконституционна, налага се проверка по допустимостта на съдебните решения с които СГС и САС са се произнесли по съществото на спора.

  Като взе предвид становищата на страните и на основание чл.290 ал.2 ГПК извърши проверка на въззивния акт, ВКС – Търговска колегия, състав на ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари