Решение №60176/17.08.2021 по дело №3499/2020

Спорът е допуснат до касация с Определение №168/12.03.2021 по дело №3499/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: III-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Анотация

Въпроси

Дължи ли се обезщетение по смисъла и при условията на чл. 225, ал. 1 ЗСВ вр. с чл. 292, ал. 3 ЗСВ за прослуженото време като „съдия по вписванията“, ако правото по чл. 225, ал. 1 ЗСВ е възникнало при прекратяване на последващо правоотношение за длъжността „съдия“, заемана непосредствено след длъжността „съдия по вписванията“? Допустимо ли е при тази хипотеза присъединяване на прослуженото време като „съдия по вписванията“ и като „съдия“ за определяне на едно общо обезщетение на основание чл. 225, ал. 1 ЗСВ?

Отговори
Достъпно само за нашите абонати.

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в открито заседание на десети юни, две хиляди двадесет и първа година, в състав:

Председател:
ЕМИЛ ТОМОВ

Членове:
ДРАГОМИР ДРАГНЕВ, ГЕНОВЕВА НИКОЛАЕВА

при секретаря Росица Иванова, като разгледа докладваното от съдия Николаева гр. дело № 3499 по описа за 2020г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на В. А. С., действащ чрез своя баща и законен представител А. К. С., срещу решение № 168 от 08.07.2020г. по в. гр. дело № 1208/2020г. на Старозагорски окръжен съд, с което е потвърдено решение № 298 от 27.12.2019г. по гр. дело № 288/2019г. на Районен съд - Харманли, с което са отхвърлени предявените от касатора срещу Районен съд – Свиленград обективно съединени искове с правно основание чл. 225 ЗСВ, ал. 1 вр. с ал. 5 и чл. 86, ал. 1 ЗЗД за заплащане на сумата 11 080 лв., съставляваща обезщетение от 5 брутни заплати при прекратяване поради настъпила смърт на изпълнението на длъжността „съдия“ на наследодателката (майка) на ищеца, заради заемана през периода: 14.09.1998г. – 14.02.2003г. длъжност „съдия по вписванията“ в Районен съд – Я., ведно с лихвата за забава от 03.08.2018г. (датата на подаване на заявление за изплащане на пълния размер обезщетение) до окончателното изплащане.

Касаторът поддържа, че обжалваното въззивно решение е неправилно поради нарушение на материалния закон - нормата на чл. 292, ал. 3 ЗСВ вр. с чл. 225, ал. 1 ЗСВ. Твърди, че неправилно въззивният съд е приел, че обезщетението по чл. 225, ал. 1 ЗСВ не се дължи поради различията в правния статут между съдия по вписванията и съдия, при което прослуженото време на длъжност „съдия по вписванията“ не следва да се приравнява на стаж в органите на съдебната власт. Счита за несъобразен с материалния закон и извода на окръжния съд, че основанията по чл. 225, ал. 1 ЗСВ и по чл. 292, ал. 3 ЗСВ за заплащане на гратификационни възнаграждения са различни, макар условията на които следва да отговарят съдията по вписванията и съдията, за да ги получат, да са едни и същи, посочени в чл. 225, ал. 1 ЗСВ. Моли атакуваното решение да бъде отменено и вместо него постановено ново решение, с което предявените искове да бъдат уважени изцяло, с присъждане на сторените съдебно – деловодни разноски за трите съдебни инстанции.

Ответникът по касационната жалба - Районен съд – Свиленград подава отговор на същата, в който поддържа становище за нейната неоснователност, без да излага конкретни съображения за това. Претендира направените съдебно-деловодни разноски пред трите съдебни инстанции.

Касационен въпрос

С определение № 168 от 12.03.2021г. по настоящото дело е допуснато касационно обжалване на горепосоченото въззивно решение, на основание чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК, по следния правен въпрос: Дължи ли се обезщетение по смисъла и при условията на чл. 225, ал. 1 ЗСВ вр. с чл. 292, ал. 3 ЗСВ за прослуженото време като „съдия по вписванията“, ако правото по чл. 225, ал. 1 ЗСВ е възникнало при прекратяване на последващо правоотношение за длъжността „съдия“, заемана непосредствено след длъжността „съдия по вписванията“? Допустимо ли е при тази хипотеза присъединяване на прослуженото време като „съдия по вписванията“ и като „съдия“ за определяне на едно общо обезщетение на основание чл. 225, ал.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари