Решение №60173/22.06.2021 по дело №3659/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  Р Е Ш Е Н И Е

  № 60173

  гр.София, 22.06.2021 г.

  В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

  Върховният касационен съд на Република България, Трето отделение на Гражданска колегия в публичното съдебно заседание на десети юни две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Емил Томов

  ЧЛЕНОВЕ: Драгомир Драгнев

  Геновева Николаева

  при участието на секретаря Росица Иванова, като изслуша докладваното от съдия Драгомир Драгнев гр. д. № 3659 по описа за 2020 г. приема следното:

  Производството е по реда на чл.290 от ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на „Енерго-Про Продажби“ АД срещу решение № 260422 от 21.08.2020 г. по в. гр. дело № 1002/2020 г. на Варненския окръжен съд, Гражданско отделение, четвърти състав, с което е потвърдено решение № 919 от 25.02.2020 г. по гр. дело № 19501/2019 г. на Варненския районен съд за признаване за установено на основание чл. 124, ал. 1 от ГПК, че Д. Н. Г. не дължи на „Енерго-Про Продажби“ АД сумата 8 486,39 лв., представляваща служебно начислена стойност на електроенергия за периода 23.02.2018 г. – 22.02.2019 г. по фактура № 0287515328/20.11.2019 г. за клиентски № 1100152158.

  Касаторът твърди, че обжалваното решение е неправилно поради необоснованост, нарушение на материалния закон и допуснати съществени процесуални нарушения. Моли да бъде отменено и да бъде постановено друго, с което предявеният иск да бъде отхвърлен.

  Ответницата по касационната жалба Д. Н. Г. я оспорва и моли

  обжалваното решение да бъде оставено в сила.

  Върховният касационен съд на Република България, състав на Трето отделение на Гражданска колегия, след като обсъди становищата на страните по посочените в жалбата основания за касация на решението, приема следното:

  Касационната жалба срещу решението на Варненския окръжен съд е допустима: подадена е от легитимирана страна в срока по чл.283 от ГПК и срещу решение на въззивен съд по иск с цена 8 486,39 лв. Решението е допуснато до касационно обжалване на основание чл.280, ал.1, т.1 от ГПК с определение № 208 от 12.3.2021 г. по два въпроса. Първият от тях е длъжен ли е въззивният съд да обсъди в мотивите си всички допустими и относими към предмета на спора доводи, твърдения и възражения на страните, както и всички събрани доказателства. Вторият е налице ли е правно основание за корекция на сметката на потребителя при констатирано неизмерване, неточно или неправилно измерване на потребената от него електрическа енергия, установени при извършени проверки в периода от 23.11.2018 г. до 03.05.2019 г. при констатирано реално количество доставена и незаплатена енергия.

  По първия въпрос е формирана многобройна, последователна и непротиворечива практика на ВКС, съдържаща се в решения № 22 от 24.02.2015 г. на ВКС по гр. д. № 4581/2014 г., I Г.О., № 3 от 22.07.2013 г. на ВКС по гр. д. № 534/2012 г., IV Г.О., № 149 от 3.07.2012 г. на ВКС по гр. д. № 1084/2011 г., III Г.О., № 411 от 27.10.2011 г. на ВКС по гр. д. № 1857/2010 г., IV Г.О., № 24 от 28.01.2010 г. на ВКС по гр. д. № 4744/2008 г., I Г.О., № 589 от 29.06.2010 г. по гр. д. № 1359/2009 г., I Г.О. на ВКС и много други. В тази практика е подчертано изключително важното значение на изпълнението на задължението на въззивния съд да обсъди всички доказателства по делото, да посочи кои факти от значение за спорното право приема за установени. Съдът трябва да изложи също причините, поради които не кредитира някои от доказателствата по делото. Въз основа на установените факти съдът трябва да се произнесе по всички доводи и възражения на страните. Нарушението на това задължение представлява в редица случаи съществено процесуално нарушение, налагащо касиране на въззивното решение.

  Формираната практика на ВКС по втория въпрос се съдържа в решения № 150/26.06.2019 г. по гр.д. № 4160/2018 г. на IІІ ГО и № 124 от 18.06.2019 г. по гр. д. 2991/2018 г. на ІІІ ГО и № 21/01.03.2017 г. по гр.д.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари