Определение №60173/08.11.2021 по дело №1590/2021

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  Класификация

  • Вид съдебен акт: Предстои добавяне
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  1

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60173

  София, 08.11.2021 г.

  Върховният касационен съд, Първо гражданско отделение, в закрито заседание на четиринадесети октомври през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Маргарита Соколова

  ЧЛЕНОВЕ: Светлана Калинова

  Гълъбина Генчева

  при секретар

  като изслуша докладваното от съдия Светлана Калинова

  гражданско дело № 1590 от 2021 година и за да се произнесе взе предвид следното:

  Постъпила е молба от адв.Д. Н. А. в качеството ѝ на процесуален представител на Д. В. Ф. (по баща Б.), с искане да бъде допълнено определение №229 от 27.05.2021г., постановено по настоящето дело, като в нейна полза бъдат присъдени направените по делото разноски съгласно списък на разноските, приложен към писмения отговор.

  В писмен отговор в срока по чл. 248, ал. 2 ГПК ответникът по молбата А. Х. Е., чрез процесуалния ѝ представител адв.А. Т. от САК, изразява становище, че искането е неоснователно. Поддържа, че искането е направено извън законоустановения срок, както и че не са представени доказателства относно сторените в производството по делото разноски. Поддържа също така, че претендираните разноски са прекомерни, тъй като касационно обжалване не е било допуснато.

  За да се произнесе по молбата съдът взе предвид следното:

  Молбата е процесуално допустима като подадена в срока по чл. 248, ал. 1 ГПК и от процесуално легитимирано лице – молбата е подадена по пощата с дата за подаване на пощенското клеймо 25.06.2021г.

  Разгледана по същество молбата е неоснователна.

  С определение №229 от 27.05.2021г., постановено по настоящето дело, не е допуснато до касационно обжалване по подадената от А. Х. Е. касационна жалба въззивно решение №11887, постановено на 20.08.2020г. от Софийския апелативен съд, ГК, втори състав по в.гр.д.№4550/2019г. Разноски в полза на ответника по касационна жалба Д. В. Ф. не са присъдени.

  В подадения от Д. В. Ф. отговор на касационната жалба се съдържа искане за присъждане на направените по делото разноски, като към отговора е приложен и списък на разноските, в който е посочено, че на основание чл.38, ал.2 от Закона за адвокатурата се претендира сумата от 4000лв. за адвокатско възнаграждение.

  Съгласно чл.38, ал.1 от Закона за адвокатурата, адвокатът може да оказва безплатно адвокатска помощ и съдействие на лица, които имат право на издръжка; материално затруднени лица; роднини, близки или на друг юрист. В чл.38, ал.2 от същия закон е предвидено, че в случаите по ал.1, ако в съответното производство насрещната страна е осъдена за разноски, адвокатът или адвокатът от Европейския съюз има право на адвокатско възнаграждение. Както последователно приема ВКС в своята практика, възнаграждение за адвокатска защита се присъжда по реда на чл.38, ал.2 ЗА, когато по делото е представен договор за правна защита и съдействие, с който е уговорено възнаграждението ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари