Решение №60171/20.12.2021 по дело №2334/2021

Спорът е допуснат до касация с Определение №60339/21.09.2021 по дело №2334/2021

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Класификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

За доказателственото значение на записите в кадастралния регистър и за способите, чрез които може да бъде установена идентичността на имот, отразен в кадастрална карта, изработена по реда на ЗКИР?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати. Влезте в профила си или вижте абонаментните планове.

Върховният касационен съд на Република България, Първо гражданско отделение, в съдебно заседание на девети декември през две хиляди двадесет и първа година, в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Маргарита Соколова

ЧЛЕНОВЕ:
Светлана Калинова, Гълъбина Генчева

при участието на секретаря Анета Иванова като изслуша докладваното от съдия Светлана Калинова гражданско дело №2334 от 2021 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 ГПК - чл. 293 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба с вх.№261451/11.03.2021г., подадена от Е. Г. П. и К. В. П., чрез процесуалния им представител адв. С. З., срещу решение №260011, постановено на 08.02.2021г. от Апелативен съд - В., с което първоинстанционното решение е изцяло отменено и вместо това е отхвърлен предявеният от Е. Г. П. и К. В. П. против „ЕЛМЕ“ ЕООД иск за приемане за установено по отношение на ответното дружество, че ищците са собственици на недвижим имот с идентификатор ............по КККР на [населено място], находящ се в [населено място], район „Приморски“, к.к. „Ч.“, м. „Б. А.“, с площ от 7043 кв.м., с трайно предназначение на територията – урбанизирана, с начин на трайно ползване – за друг вид застрояване, при граници: имот ............, имот ............, имот ..............и имот ............., по силата на договор за покупко-продажба, обективиран в н.а.№...., т......., рег.№........, дело №......./22.08.2014г. на нотариус С. Д., рег.№.......на НК, вписан в Служба по вписванията с акт №........, т...., дело №......../22.08.2014г. и в полза на ответното дружество са присъдени направените по делото разноски.

Касаторите поддържат, че обжалваното решение е неправилно. За неправилен считат извода на въззивния съд, че ответникът по предявения иск има правото да оспорва собствеността на лицата, от които следва да е придобил собствеността, както и извода, че не следва да се разглежда въпросът за пределите на силата на пресъдено нещо на решението, постановено от Окръжен съд-Варна по т.д.№102/2015 г. Поддържат, че въззивният съд при постановяване на обжалваното решение не е обсъдил в тяхната съвкупност всички събрани по делото доказателства; не е обсъдил обстоятелството, че с влязло в сила решение №801/01.11.2016 г. по т.д.№102/2015 г. на Окръжен съд – Варна е прогласена нищожността на договора за покупко-продажба, обективиран в н.а.№......, том ......., дело №....../18.09.2014 г., с който Е. Г. П. и К. В. П. са продали на „КТМ Г.“ ЕООД процесния имот, както и обстоятелството, че процесният имот е придобит от „ЕЛМЕ“ ЕООД ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари