Определение №60170/11.06.2021 по дело №988/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60170

  гр. София 11.06.2021 г.

  Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на седми юни две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАСИЛКА ИЛИЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: БОРИС ИЛИЕВ

  ЕРИК ВАСИЛЕВ

  изслуша докладваното от съдията ВАСИЛКА ИЛИЕВА

  гр.дело № 988/2021 год.

  Производството е по чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба,подадена от адв.М.К. – пълномощник на ЕТ„СЕЛИМОВ И СИН – САЛИМ СЕЛИН,представляван от С. С. С. О. С. С. и М. С. А., против решение № 139/ 30.11.2020 г., постановено по в.гр.д.№ 217/2020 г. по описа на Разградски окръжен съд,с което е отменено изцяло решение № 87/ 02.07.2020 г. по гр.д.№ 6/2020 г. по описа на Кубратски районен съд и е отхвърлен като неоснователен предявеният от ЕТ„СЕЛИМОВ И СИН – САЛИМ СЕЛИН,представляван от С. С. С., О. С. С. и М. С. А. против „ЕОС МАТРИКС“ЕООД иск с правно основание чл.124 ГПК във вр.чл.439,ал.1 ГПК,за недължимост на сумите: 8992 евро или левовата равностойност от 17 586,82 лв. изискуема главница по Договор за банков кредит № 58249/29.07.2008 г., изм. с Анекс № 1/24.06.2009 г., Анекс № 2/15.09.2009 г. и Договор за поръчителство от 15.09.2009 г., ведно със законната лихва от 17.08.2012 г. до изплащането на дълга; 1960,77 евро или левовата равностойност от 3 834,93 лева – изискуема редовна лихва за периода от 15.10.2010 г. до 21.03.2012 г.; 1345,83 евро или левовата равностойност от 2632,21 лева – изискуема наказателна лихва за периода от 15.11.2010 г. до 16.08.2012 г.; 481,08 лева – разноски в размер на платената държавна такса и 690,54 лева – юрисконсултско възнаграждение, произтичащи от изпълнителен лист издаден на 23.08.2012 год. на основание Заповед № 278/22.08.2012 г. за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл.417 от ГПК по ч. гр. дело № 401/2012 год. по описа на РС–Кубрат, поради погасяване на вземанията по давност.Присъдени са разноски за двете инстанции на „ЕОС МАТРИКС“ЕООД .

  В касационната жалба се релевират оплаквания за неправилност на атакуваното решение поради нарушения на материалния закон.Сочи се,че в настоящия случай следва да намери приложение ТР № 2/2015 г. по т.д.№ 3/2013 г.,на ВКС,ОСГТК,който е последващ тълкувателен акт и е приложим спрямо материални правоотношения от момента на обявяването му, а не ППВС № 3/80г.по отношение прекъсването и спирането на погасителната давност.Прави се искане по чл.292 ГПК до приемане на ТР № 3/2020 г.на ВКС,ОСГТК.

  Като основание за допускане на касационно обжалване се сочи чл. 280, ал. 1,т.1 и т.3 ГПК във връзка с формулирания въпрос,който се припокрива с предмета на образуваното тълкувателно дело № 3/2020 г. по описа на ВКС, Гражданска и Търговска колегии, а именно : От кой момент поражда действие отмяната на ППВС № 3/18.11.1980 г., извършена с т. 10 от ТР № 2/26.06.2015 г. по тълк.д. № 2/2013 г. на ОСГТК на ВКС, и прилага ли се последното за вземания по изпълнително дело, което е образувано преди приемането му.

  Поставеният въпрос в изложението се припокрива с предмета на тълк.д. № 3/2020г. на ОСГТК на ВКС,а даването на задължително тълкуване по въпроса предмет на тълкувателното дело би било от значение за правилността на въззивното решение, в случай че бъде допуснато до касационна проверка. Това е основание по чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК за спиране на настоящото производство до приемане на тълкувателно решение по посоченото дело.

  С оглед гореизложеното Върховният касационен съд, състав на ІV г.о.

  О П Р Е Д Е Л И :

  СПИРА производството по гр.д. № 988/2021 г. по описа на ВКС, ІV г.о. до приемане на тълкувателно решение по тълк. д. № 3/2020 г. на ОСГТК на ВКС.

  Определението може да се обжалва пред друг състав на Върховния касационен съд в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари