Определение №60170/29.07.2021 по дело №1627/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60170

  гр. София, 29.07. 2021 година

  Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на ...................... юли през две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ВЪРБАНОВА ЧЛЕНОВЕ: БОЯН БАЛЕВСКИ ПЕТЯ ХОРОЗОВА

  като изслуша докладваното от съдия Боян Балевски т. дело № 1627 по описа за 2020 г., за да се произнесе взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл. 248 ГПК.

  Образувано е по две молби с вх. № 64693/02.06.2021 г. и с вх. № 65065/14.06.2021 г., подадени съответно от „Планекс“ ЕООД, с ЕИК:[ЕИК], [населено място], чрез процесуалния му пълномощник, и от „Бара Груп“ ЕООД, с ЕИК:[ЕИК], [населено място], чрез процесуалния му пълномощник, за изменение на определение № 250 от 11.05.2021 г., постановено по т.д. № 1627/2020 г. по описа на ВКС, ТК, ІІ т.о., в частта за разноските, с която „Планекс“ ЕООД и „Сано и Пи Си“ ЕООД – в несъстоятелност са осъдени да заплатят общо на „Бара Груп“ ЕООД сумата от 4 800 лв. – разноски пред касационната инстанция.

  „Планекс“ ЕООД излага съображения, че в случая следва да намери приложение разрешението, дадено с определение № 412 от 19.06.2019 г. по ч.т.д. № 2628/2018 г. по описа на ВКС, TK, II т.о. Излага доводи, че при отхвърляне на отменителните искове по чл. 649 ТЗ, предявени от кредитор, държавните такси и разноските следва да бъдат за сметка само на масата на несъстоятелността с оглед правните последици, които постигат тези искове, и при систематичното тълкуване на разпоредбите на чл. 620, ал. 7 ТЗ и чл. 649, ал. 6 ТЗ, а не и в тежест на кредитора – ищец, както са възложени с определението по т.д. № 1627/2020 г.

  „Бара Груп“ ЕООД счита, че постановеното в производство по чл. 288 ГПК определение на ВКС следва да се измени в частта му за разноските като „Сано и Пи Си“ ЕООД – в несъстоятелност и „Планекс“ ЕООД бъдат осъдени да му заплатят посочените от състава на ВКС 4 800 лв., но в режим на солидарност, доколкото солидарният характер на отговорността между двамата касатори за дължимите разноски, представляващи адвокатско възнаграждение, последователно е бил поддържан от насрещната страна в развили се между страните частни производства.

  В срока по чл. 248, ал. 2 ГПК е постъпил отговор единствено от „Бара Груп“ ЕООД, в който се изразява становище за неоснователност на подадената молба на насрещната страна.

  Върховният касационен съд, Търговска колегия, състав на ІІ т.о., за да се произнесе по така направените искания, взе предвид следното:

  Молбите за изменение на определението в частта за разноските са процесуално допустими, подадени са от надлежни страни в законоустановения едномесечен срок по чл. 248, ал. 1 ГПК, като е осъществена процедурата по чл. 248, ал. 2 ГПК.

  Молбата на „Планекс“ ЕООД е неоснователна.

  Както вече беше мотивирано в постановеното определение № 60256 от 03.06.2021 г. по ч.т.д. № 1626/2020 г. по въпроса за разпределение на отговорността за разноски в конкретния случай, настоящият състав на ВКС споделя разрешението, дадено в определение № 505 от 25.11.2019 г. по ч.т.д. № 661/2019 г. по описа на ВКС, ТК, I т.о. На основание чл. 620, ал. 7 ТЗ само при отхвърляне на иск по чл. 645 ТЗ, чл. 646 ТЗ или по чл. 647 ТЗ, предявен от синдика, разноските по делото, направени от трето лице, се събират от масата на несъстоятелността. Разпоредбата на чл. 649, ал. 6, изр. 2 ТЗ визира само дължимостта на държавната такса, докато изричното правило на чл. 620, ал. 7 ТЗ регламентира отговорността за разноски при отхвърляне на отменителен иск. Според последното те са за сметка на масата на несъстоятелността само ако искът е бил предявен от синдика. При предявен от кредитор иск разноските следва да се понесат от него. Тъй като развилото се пред ВКС произвдоство по чл. 288 ГПК е инициирано от касационни жалби както на кредитора, така и на

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари