Определение №60169/11.06.2021 по дело №1953/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60169

  гр.София, 11.06.2021 г.

  Върховният касационен съд на Република България,

  четвърто гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на

  девети юни две хиляди и двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Василка Илиева

  ЧЛЕНОВЕ: Борис Илиев

  Ерик Василев

  като разгледа докладваното от Борис Илиев гр.д.№ 1953/ 2021 г.

  за да постанови определението, взе предвид следното:

  Производството е по чл.307 ГПК.

  Делото е образувано по молба на В. Ф. В. за отмяна на влязлото в сила решение на Софийски градски съд № 260744 от 22.10.2020 г. по гр.д.№ 15646/ 2017 г., с което след като частично е обезсилено, частично е отменено и частично е потвърдено решение на Софийски районен съд по гр.д.№ 41345/ 2015 г., „Стамп гард“ АД, гр.София, е осъдено да заплати на В. В. 124,15 лв възнаграждение за положен труд през официални празници, като искът е отхвърлен за разликата до пълния предявен размер от 395 лв, а изцяло са отхвърлени исковете за заплащане на сумите 118 лв – обезщетение за неизползван допълнителен платен годишен отпуск; 409 лв – неимуществени вреди от получени травми по време на работа; и 409 лв – неимуществени вреди от неосигурени ободряващи напитки, като производството по последните два иска е прекратено за разликата над 409 лв до 411 лв и е разпределена отговорността за разноските по делото.

  Молителят поддържа, че решението е резултат на добре обмислена престъпна стратегия на подписалите го членове на съдебния състав. Неоснователно били обявени за преклудирани безспорни обстоятелства и бил пренебрегнат документ с решаващо за делото значение. Решението както на втората, така и на първата инстанция излъчвали субективизъм и нескриван стремеж за облагодетелстване на ответника. Молителят счита, че са налице предпоставките по чл.303 ал.1 т.2 ГПК и моли на това основание влязлото в сила решение да бъде отменено.

  Ответната страна „Стамп гард“ АД не взема становище по молбата.

  Съдът намира подадената молба за недопустима. С разпореждане от 26.02.2021 г. администриращият я съд е дал указания на молителя да представи писмени доказателства за влязъл в сила съдебен акт, с който се установяват претендираните престъпни обстоятелства. Тези указания не са изпълнени, напротив, с допълнение към молбата от 25.03.2021 г. молителят е заявил, че не представя и не претендира наличие на нови писмени доказателства. Съгласно установената практика, в хипотезите на чл.303 ал.1 т.2 ГПК източник на неправилността на влязлото в сила решение е извършено престъпление, установено по надлежния ред - т. е. с влязла в сила присъда на наказателния съд или с решение но гражданския съд по чл.124 ал.5 ГПК, когато наказателното преследване не може да бъде реализирано. В конкретния случай молителят не твърди престъпните действия на състава на съда, постановил въззивното решение, да са установени по така предвидените в закона способи. Той излага общи оплаквания по отношение на решаващите изводи на съда по доказателствата и приложението на материалния закон, които биха били релевантни единствено при решаването на спора по същество, но не и в настоящото извънинстанционно производство за отмяна.

  По изложените съображения съдът

  О П Р Е Д Е Л И :

  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата на В. Ф. В. за отмяна на влязлото в сила решение на Софийски градски съд № 260744 от 22.10.2020 г. по гр.д.№ 15646/ 2017 г., с което частично е обезсилено, частично е отменено и частично е потвърдено решение на Софийски районен съд по гр.д.№ 41345/ 2015 г. и ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 1953/ 2021 г. по описа на Върховен касационен съд, ІV гражданско отделение.

  Определението подлежи на обжалване пред друг състав на Върховния касационен съд в седмичен срок от връчването му на молителя.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари