Определение №60168/27.07.2021 по дело №2441/2019


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60168

  София, 27.07. 2021 г.

  Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, второ отделение в закрито заседание на двадесет и шести юли две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ВЪРБАНОВА

  ЧЛЕНОВЕ: НИКОЛАЙ МАРКОВ

  ГАЛИНА ИВАНОВА

  изслуша докладваното от председателя /съдия/ Татяна Върбанова

  т.дело № 2441/2019 година

  Производството е по чл.282, ал.5 ГПК.

  Образувано е по молба с вх. № 4194/18.05.2021 г., подадена от „ДЗИ – Общо застраховане“ ЕАД, чрез процесуален пълномощник, с която се моли да бъде възстановена внесената, на основание чл.282, ал.2 ГПК, гаранция в размер на 8 054.40 лева.

  В предоставения едноседмичен срок не е заявено становище по молбата от страна на ищцата Т. Р. Т.-Б..

  За да се произнесе по постъпилата молба, Върховният касационен съд, състав на Търговска колегия, второ отделение, взе предвид следното:

  С определение № 397 от 28. 08.2019 г. по ч.т.д.№ 1912/2019 г. на ВКС, състав на І т.о., след констатация, че касаторът – „ДЗИ – Общо застраховане“ ЕАД е внесъл по набирателната сметка на ВКС обезпечение в размер на присъдената от въззивния съд главница – общо 8 054.40 лв., на основание чл.282, ал.2, т.1 ГПК е спряно изпълнението на осъдителното решение № 5527/19.07.2019 г. по гр.д.№ 13258/2008 г. на Софийския градски съд.

  Видно от изисканото и приложено т.д.№ 2441/2019 г. на ВКС, ІІ т.о. е, че е допуснато касационно обжалване само в частта, с която върху обезщетението за неимуществени вреди от 8 000 лв. е присъдена законна лихва от 23.02.2012 г. С решение № 104 от 26.11.2020 г. въззивното решение е отменено в посочената част, а делото е върнато на Софийски градски съд за ново разглеждане и понастоящем е висящо пред новия въззивен състав.

  Съобразявайки тези данни, молбата следва да се прецени като неоснователна.

  С разпоредбата на чл.282, ал.5 ГПК законодателят ясно и изчерпателно е уредил основанията за освобождаване на обезпечението /в случаите когато е обезпечено изпълнението на присъденото вземане/, а именно, при отхвърляне на иска или при прекратяване на производството по делото. Предназначението на гаранцията, като условие за допускане на спиране по реда на чл.282, ал.2 ГПК на изпълнението на въззивното решение, е разяснено и в т.3 от Тълкувателно решение № 6/2014 г. на ОСГТК на ВКС. Според мотивите на посочения акт на нормативно тълкуване, в тази хипотеза на спиране на изпълнението на невлязлото в сила осъдително решение, внесеното обезпечение е предназначено за удовлетворяване на признатото с решението парично притезание, респ. за обезщетяване на претърпените от забавеното изпълнение вреди, когато касационно обжалване не бъде допуснато или обжалваното въззивно решение бъде оставено в сила.

  В случая, не се установява наличието на условията на чл.282, ал.5 ГПК, при които внесената като парична гаранция сума подлежи на връщане, което обуславя извод за неоснователност на депозираната от застрахователното дружество молба.

  Предвид горното, Върховният касационен съд, състав на Търговска колегия, второ отделение

  О П Р Е Д Е Л И :

  ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на „ДЗИ – Общо застраховане“ ЕАД за възстановяване на внесената, на основание чл.282, ал.2 ГПК, гаранция в размер на 8 054.40 лева.

  Определението не подлежи на обжалване.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ЧЛЕНОВЕ:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари