Решение №60168/23.06.2021 по дело №1455/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  Р Е Ш Е Н И Е

  № 60168

  София, 23.06.2021г.

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  Върховният касационен съд на Република България,Трето гражданско отделение,в открито съдебно заседание на девети юни през две хиляди и двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛА ДИМИТРОВА

  ЧЛЕНОВЕ: СВЕТЛА БОЯДЖИЕВА

  ДАНИЕЛА СТОЯНОВА

  при участието на секретаря Албена Рибарска

  като изслуша докладваното от съдията Бояджиева гр.дело № 1455 по описа за 2021 год.и за да се произнесе,взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл.73 от Закона за частните съдебни изпълнители.

  Образувано е по жалба от Министъра на правосъдието против решение от 12.01.21г.на Дисциплинарната комисия към Камарата на частните съдебни изпълнители,постановено по дисциплинарно дело № 49/19г.,с което е оставено без уважение искането за налагане на дисциплинарно наказание на ЧСИ А. А., № 826,с район на действие Пловдив, въз основа на извършена проверка, възложена със заповед № ИВСВ -01-291/9.08.19г.на МП,по образуване и движение на изпълнително дело № 20188260400317.

  Жалбоподателят поддържа,че решението е неправилно и се иска отмяната му.Изложени са съображения,че е налице виновно неизпълнение на задълженията на ЧСИ, допуснати нарушения на чл.436 ал.2 и ал.3 ГПК, на чл.458 ГПК и на чл.434 ал.1 ГПК, поради което следва да се ангажира дисциплинарната му отговорност.

  Представителят на Камарата на ЧСИ оспорва жалбата и моли да бъде потвърдено решението на Дисциплинарната комисия.

  Ответникът по жалбата ЧСИ А. А. моли да бъде оставена без уважение.

  Върховният касационен съд,състав на Трето г.о.,приема,че жалбата е подадена в срок от надлежна страна,поради което е процесуално допустима.

  С обжалваното решение на Дисциплинарния състав към Дисциплинарната комисия към Камарата на частните съдебни изпълнители е прието, че по първите две твърдяни нарушения на ЧСИ А. – по чл.436 ал.2 и ал.3 ГПК – неизпращане на възражението на длъжника с вх.№ 2111/14.01.19г.за становище на взискателя в тридневен срок и също така изпращането на преписката,ведно с жалбата в съда, отново след изтичане на тридневния срок за възражения на страните, макар и формално извършени, са маловажни и не следва за тях да му се налага дисциплинарно наказание.За да направи този извод дисциплинарният състав е обсъдил представените доказателства, от които е приел за установено,че след получаване на ПДИ от длъжника Н. З., същият е предявил иск по чл.439 ГПК за установяване недължимост на задълженията за издръжка за периода ноември 2010г. – декември 2013г.поради изтекла в негова полза погасителна давност,който иск е признат от взискателя С. З..Прието е, този факт потвърждава твърденията на ЧСИ, че причината за неадминистриране на възражението към взискателя с характер на жалба и забавянето на изпращането на делото за разглеждане в ОС-Пловдив, се дължи на уверенията на страните,че водят преговори за доброволно изплащане на задълженията за издръжка.Направен е извод,че формалните нарушения по чл.436 ал.2 и ал.3 ГПК не са довели до вреди за страните, а е дадена възможност те да уредят отношенията си като сезират съда и за една част от задължението за издръжка за минал период да има влязло в сила решение за нейната недължимост.

  Досежно нарушението по чл.458 ГПК е прието за установено,че в кантората на ЧСИ А. са били налични две дела,които са взаимно свързани – 20188260400316 и 20188260400317,които са обединени за общо разглеждане.Всички удостоверения по ДОПК са по първото дело,затова не са били вписани задълженията по ДОПК в ПДИ по второто.Изложени са съображения от дисциплинарния състав,че доколкото страните по делата са идентични,интересът на Държавата да бъде присъединен взискател спрямо длъжника Н. З. е охранен с включване на задълженията му по ДОПК по изп.д.№ 20188260400316.

  Четвъртото констатирано нарушение касае липсата на произнасяне от страна на ЧСИ с нарочно постановление по въпросите за разноските и дължимите такси съгласно възражението на длъжника от 14.01.19г.Дисциплинарният състав е констатирал,че произнасяне на ЧСИ А. по тези въпроси има и то е обективирано освен в разпореждането му от 14.01.19г.върху молбата, а също така и в постановление изх.№ 4033/10.06.19г.,с което е оставена без уважение искането за намаляване на разноските.

  По изложените съображения Дисциплинарната комисия е приела,че искането за налагане на дисциплинарно наказание на

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари